Hiển thị các bài đăng có nhãn Xung đột Israel–Palestine. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xung đột Israel–Palestine. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Ngô Nhân Dụng: Netanyahu thất bại

Thủ tướng Israel 
Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới nói với ABC News rằng: “Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh trong toàn thể Giải Gaza trong một thời gian không hạn định vì chúng tôi đã thấy khi bỏ trách nhiệm đó thì chuyện gì đã xảy ra,” ám chỉ vụ quân Hamas đột kích tàn sát 1,400 người Israel ngày 7 tháng 10.

Ông Netanyahu nói “thời gian không hạn định” là bao lâu? Chắc đến khi ông thôi làm thủ tướng. Netanyahu đã báo trước cuộc chiến Gaza sẽ rất khó khăn và lâu dài, có thể ông tin rằng khi chiến tranh chưa chấm dứt thì dân Israel sẽ không muốn thay đổi người lãnh đạo chính phủ.

Nhưng một cuộc nghiên cứu dư luận mới của Đại học Tel Aviv cho biết đa số dân Israel muốn ông Netanyahu từ chức. Ông là vị thủ tướng nắm quyền lâu nhất, trong 15 năm qua, nên phải chịu trách nhiệm về cuộc đột kích đẫm máu của ba ngàn quân Hamas. Cơ quan tình báo và quân đội Israel vẫn nổi tiếng vô địch, nhưng lần này đã không tiên đoán được và không đề phòng, vì chính sách của ông thủ tướng hướng các tài nguyên, nhân lực của Israel vào những mục tiêu khác.

Joe Buccino: Chiến tranh địa đạo của Hamas gợi nhớ về Việt Cộng, Foreign Policy, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

IDF tiếp tục khám phá những đường hầm khủng bố ẩn giấu ở Dải Gaza, nơi được Hamas sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Israel.

Khi lc lượng Israel bước xung nhng đa đo Gaza, mi cuc tn công dưới lòng đt đu có tác đng trên mt đt.