Hiển thị các bài đăng có nhãn VTS. Kiều Tiến Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VTS. Kiều Tiến Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TS. Kiều Tiến Dũng - Khoa Học Phương Tây và Triết Học Phương Đông: Thực Thể và Vô Tự Tính

John Bell (1928-1990). Nguồn: betterprojects.net
Cho dù tương lai của cá nhân mình ra sao, ta không thể không cố sức trong hiện tại. Cho dù thất bại hay thành công, ta không thể không góp gió cùng với dân tộc.