Hiển thị các bài đăng có nhãn TrầnGia Phụng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TrầnGia Phụng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Trần Gia Phụng - CHUYỆN DI CHÚC HỒ CHÍ MINH


Tại Hà Nội, ngày 20-8-2014 vừa qua, Ban tuyên giáo Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị của Ban bí thư TƯĐCSVN về việc thực hiện kỷ niệm 45 năm di chúc Hồ Chí Minh (HCM), và đưa ra kế hoạch cho toàn quốc thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11-2014.