Hiển thị các bài đăng có nhãn Trại tù Guantanamo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trại tù Guantanamo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Thạch Đạt Lang: Guantanamo và số phận của những người tù (oan, sai) sau khi được tự do

Trại Delta, Vịnh Guantanamo, Cuba

Guantanamo Bay Naval Base, viết tắt là GTMO, nhưng lại đọc là GITMO là một căn cứ yểm trợ của Hải quân Mỹ nhưng nằm trên lãnh thổ Cuba. Guantanamo là một phần của Cuba ở phía Nam, cách thành phố mang cùng tên Guantanamo 15 Km.

Guantanamo diện tích khoảng 117,6 km², cho Mỹ thuê vào năm 1903, năm 1934 hợp đồng được triển khai thành vô thời hạn.