Hiển thị các bài đăng có nhãn Trường Mỹ Thuật Đông Dương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trường Mỹ Thuật Đông Dương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Nguyễn Gia Trí: Một Chân Dung Lớn Của Nền Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ XX

Huỳnh Hữu Ủy


Bên Hồ Gươm, phác thảo nghiên cứu phẩm màu và pastel của  họa sĩ Nguyễn Gia Trí

Trường Mỹ Thuật Đông Dương được thành lập năm 1924 ở Hà Nội, chỉ trong một thời gian ngắn chừng hơn mươi năm, đã đặt nền tảng cho một nền nghệ thuật mới hình thành và phát triển. Nếu Trường Mỹ Thuật Hà Nội không được thành lập thì có lẽ ngày nay Việt Nam vẫn chưa có một nền nghệ thuật hiện đại, và mỹ thuật Việt Nam vẫn bị chìm lấp, lẫn lộn với mỹ thuật Trung Hoa. Nguyễn Gia Trí vào học trường Mỹ Thuật Hà Nội khóa 5, nhưng bỏ học lở dở, sau đó dường như theo lời khuyến khích của họa sĩ Victor Tardieu, ông trở lại Trường, theo học khóa 7 cùng với các bạn đồng môn Lưu Văn Sìn, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tại, Vũ Đức Nhuận ... vào năm 1931. Chỉ vài năm sau đó, ông đã là một khuôn mặt nổi bật, đến độ trên đất Hà thành văn vật thời thập niên 40-50, đã có lời truyền tụng về tứ tượng trong nghề hội họa: nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, và Trần Văn Cẩn). (1)

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

VAI TRÒ TRƯỜNG MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

Huỳnh Hữu Ủy


Victor Tardieu trước bức tranh đang vẽ cho Trường Đại Học Đông Dương, 1923

Muốn hiểu được nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại, chúng ta phải nhìn trở lại vai trò của Trường Mỹ Thuật Đông Dương, hình thành vào giữa thập niên 20 của thế kỷ XX. Được thành lập vào năm 1924, song đến năm 1925, sau nhiều công việc chuẩn bị, sửa soạn, trường mới thực sự giảng dạy khóa đầu tiên, và cho mãi đến năm 1930, trường mới cung cấp lớp sinh viên tốt nghiệp đầu tiên.