Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên nhiên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thiên nhiên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Nguyễn Đức Tiến: Sự Sống, Con Người và Thiên Nhiên

Sự sống của con người nằm bên trong sự sống của thiên nhiên. Con người là thành phần của thiên nhiên, thiên nhiên là thành phần của con người. Thiên nhiên chuyển động qua từng hơi thở của con người, luân lưu trong từng mạch máu của con người. Thiên nhiên tạo ra sức sống cho con người, hiện ra qua từng tư duy của con người, tạo ra tri thức và xúc cảm cho con người. Ngược đãi thiên nhiên là ngược đãi chính mình, tàn phá thiên nhiên là tàn phá con người của chính mình qua từng mạch máu, từng hơi thở, từng tư duy và từng xúc cảm của chính mình. Con người không phải là một cái gì đó khác hơn với thiên nhiên, và ngược lại. Nhìn thiên nhiên qua một sự hiểu biết nhị nguyên là một góc nhìn phiến diện, là nguyên nhân đưa đến mọi hình thức xung đột và khổ đau.  HP Nguyễn Đức Tiến.

Tình cờ tôi được đọc bài viết Nửa thế kỷ cải tạo làm cạn kiệt tài nguyên, một đồng bằng sông Cửu Long đang chết dần” của ông Ngô Thế Vinh và cũng chẳng biết nói gì hơn. Thực sự tôi đã trông thấy các hậu quả này từ nhiều chục năm về trước.