Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Kỷ 21. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Kỷ 21. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Thế Kỷ 21: Số 74, Tháng Sáu, 1995


Thế Kỷ 21 - Số 75, Tháng Bảy, 1995


Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Phạm Cao Dương - Dân tộc Việt Nam trước viễn ảnh của năm 2010


Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

THẾ KỶ 21 - SỐ 20, THÁNG 11, 1990 (điện tử hóa)

Digital
SỐ 20, THÁNG 12, 1990
Bạn đọc thân mến,
Người ta không gọi nhà văn trẻ (vì họ nhỏ tuổi) hay nhà văn già (lớn tuổi), người ta cũng không gọi nhà văn mới (sáng tác) hay nhà văn cũ ( đã từng có tác phẩm và đã thành danh), người ta cũng không thích phân biệt nhà văn nữ nhà văn nam. Một người cầm bút viết nên tác phẩm và tác phẩm ấy được người đọc chấp nhận, người ấy là một nhà văn. Chấm hết. Không thể gọi là nhà văn nếu người viết không có tác phẩm, càng không thể gọi là nhà văn khi những chữ viết ấy thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật hoặc chỉ là những bài tham luận chính trị.