Hiển thị các bài đăng có nhãn Thận Nhiên.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thận Nhiên.. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

Thận Nhiên: Về bài thơ “Đồng chí” của Văn Cao.

ĐỒNG CHÍ

Thơ: Văn Cao

Người ta các đồng chí của tôi

Treo tôi lên một cái cây

Đợi một loạt đạn nổ

Tôi sẽ dẫy như một con nai con

Ở đầu sợi dây

Giống như một nữ đồng chí

Một anh hùng của Hà Tĩnh