Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Trí Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Trí Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Nhớ Sư Ông Trí Hiền

Lê Thiệp

Tôi được tin Sư rời cõi trần mà lòng bâng khuâng khôn tả.

Bỗng đâu những ngày tỵ nạn ở Nhật bùng lên và hình ảnh Sư hiện lên rõ mồn một như mọi sự như mới xảy ra ngày hôm qua. Trại tỵ nạn Fusisawa nằm ngoại ô Ðông Kinh là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo.