Hiển thị các bài đăng có nhãn Thái-Miên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thái-Miên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Thử tìm hiểu tranh chấp Thái-Miên về ngôi đền Preah Vihear

Trương Nhân Tuấn

Tranh chấp giữa hai nước Thái Lan và Kampuchia về chủ quyền ngôi đền Preah Vihear không phải chỉ mới đây, mà bắt đầu từ sau Thế chiến thứ II. Sau khi độc lập năm 1953, nhận thấy phía Thái Lan vẫn còn chiếm đóng khu vực ngôi đền Preah Vihear, mặc dầu theo các cuộc phân định Pháp-Thái trong quá khứ đã để khu vực ngôi đền thuộc về Kampuchia, ông hoàng Sihanouk lên tiếng qua các văn kiện ngoại giao yêu cầu Thái trả lại chủ quyền ngôi đền cho Cambodge (là tên nước Miên lúc đó, sau này đổi lại là Kampuchia). Trước đó, năm 1949, nước Pháp nhân danh là nước bảo hộ, cũng đã hai lần lên tiếng yêu cầu Thái trả lại ngôi đền nhưng không có kết quả. Do đó Sihanouk đưa vấn đề tranh chấp, trước hết ra ONU, nhưng tại đây tuyên bố không nhận phân giải những tranh chấp về chủ quyền, biên giới ; do đó phải đưa qua Tòa Án Quốc Tế CIJ (Cour Internationale de Justice – La Haye). Nội vụ tranh chấp được phân xử, theo phán quyết CIJ ngày 15-6-1962, ngôi đền thuộc về Kampuchia, đúng theo đường biên giới vẽ trên bản đồ đính kèm các công ước về biên giới Pháp-Thái 23-3-1907.