Hiển thị các bài đăng có nhãn Quốc Tế Nhân Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quốc Tế Nhân Quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Thiện Ý/VOA: Giá trị phổ quát và vĩnh cửu của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền


Sau ba năm chuẩn bị, ngày 10 Tháng Mười Hai, 1948, Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (The Human Rights Declaration) đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, với 48 phiếu thuận, không có phiếu chống, duy chỉ có Liên Xô cũ, Saudia Arabia và Nam Phi từ chối bỏ phiếu. Tiến Sĩ Herbert, chủ tịch phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lúc bấy giờ đã nhận xét, rằng, “Lịch sử sẽ ghi nhận bản tuyên ngôn này như là một trong những thành tựu nổi bật của Liên Hiệp Quốc.”