Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Kim Phụng.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Kim Phụng.. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Benedict Rogers: Những rủi ro thực sự khi kinh doanh tại Trung Quốc, Foreign Policy, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch.

Có ít nht 5.000 người nước ngoài đang b giam trong các nhà tù Trung Quc – nhiu người vì lý do chính tr.

Tháng 6 này, ti London, tôi đã tiếp hai người nước ngoài đu tiên tng th án trong các nhà tù ca Trung Quc và dám công khai chuyn đó. Theo cu phóng viên nước ngoài sau tr thành điu tra viên thm đnh Peter Humphrey, hin Trung Quc có ít nht 5 triu tù nhân (không bao gm nhng người trong các tri tù Tân Cương và Tây Tng), nhiu người trong s h b giam vì nhng lý do vn vt hoc thc s vì lý do chính tr, và có ít nht 5.000 người là người nước ngoài. Trong lúc chính quyn Biden tiếp tc lot chuyến thăm ti Bc Kinh, tìm kiếm mt s hòa gii ngoi giao mà gii lãnh đo Trung Quc chng my quan tâm, thì các quan chc nước ngoài nên bt đu lưu ý đến hoàn cnh ca các tù nhân Trung Quc.


Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Calder Walton: Cuộc chiến gián điệp mới giữa các cường quốc, Foreign Affairs, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch.

Trung Quc và Nga đã s dng các cơ quan tình báo đ làm suy yếu M như thế nào?


Chiến tranh Lnh chưa bao gi kết thúc. Chí ít thì đó là quan đim ca Tng thng Nga Vladimir Putin. Du hiu rõ ràng nht cho thy Đin Kremlin vn tiếp tc cuc chiến vĩ đi chng li phương Tây ngay c sau khi Liên Xô sp đ là hot đng ca các cơ quan tình báo và an ninh Nga. Thông qua các chiến dch ca mình, và qua quyn lc to ln mà h nm gi trong xã hi Nga, h đã tiếp tc nhng gì mà tình báo Liên Xô đã b d. K t năm 1991, các cơ quan này đã b thúc đy bi mt chiến lược phc thù, nhm làm cho nước Nga vĩ đi tr li và đo ngược trt t quc tế do M lãnh đo sau Chiến tranh Lnh. Cuc chiến ca Putin Ukraine là kết cc đm máu ca chiến lược đó.