Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tăng Nhạ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Tăng Nhạ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Bạn Đọc Viết: Nguyễn Tăng Nhạ

NHÀ THƠ TẾ HANH

Từ nhỏ trong trường học miền Nam, tôi đã được học những bài thơ của Tế Hanh.

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông...