Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Lanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Lanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

Cái chết của học giả Phạm Quỳnh: ngày 6/9/1945

Học giả Phạm Quỳnh (17/12/1892–6/9/1945)

Trn Gia Phng: Ti sao cng sn giết Phm Quỳnh?

Cng Sn Vit Nam (CSVN) giết Phm Quỳnh hai ln: Ln đu h sát, che giu và phi tang thân xác ông ti Huế ngày 6-9-1945. Ln th hai bóp méo lch s, hy dit luôn s nghip và thanh danh ca ông. Mt câu hi được đt ra là lúc đó Phm Quỳnh đã rút lui khi chính trường, ti sao cng sn li giết Phm Quỳnh, trong khi không giết Trn Trng Kim và toàn b nhân viên ni các Trn Trng Kim, là nhng người đang còn hot đng? Câu hi ny cn tách ra làm hai phn đ d tìm hiu:


Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Nguyễn Ngọc Lanh - ‘Thoát Trung’ rốt cuộc là ‘tự thoát’?


Thoát Trung là thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Vì, đã lệ thuộc, dù ít, dù đó là nước cùng lý tưởng...nền độc lập sẽ không thể toàn vẹn. 

Về địa lý, số phận đã an bài, chúng ta không thể (và cũng không cần thiết) thoát Trung. Vĩnh viễn, ta và Trung Quốc là lân bang.