Hiển thị các bài đăng có nhãn NT.. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NT.. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Nguyễn Phú Trọng lại hô hào ‘nhốt quyền lực’ để chống tham nhũng

Đinh La Thăng (đứng) và Trịnh Xuân Thanh ra tòa 
với các tội từ ăn hối lộ đến “cố ý làm trái...” tại phiên sơ thẩm 
ngày 10/1/2018. (Hình: AFP/Getty Images)

Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hô hào “nhốt quyền lực” vào một cái lồng “cơ chế kiểm soát” chặt chẽ để đối phó với nạn tham nhũng phổ biến, đủ kiểu, từ cao xuống thấp.

“Quyền lực luôn có nguy cơ bị ‘tha hóa’, tham nhũng là ‘khuyết tật bẩm sinh’ của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn.”