Hiển thị các bài đăng có nhãn Lam Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lam Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Lam Nguyên: Đọc bài Từ 詞 “Thủy điệu ca đầu 水 調 歌 頭 của thi hào Tô Đông Pha 蘇 東 坡

Người  xưa thường ca ngợi về Thơ và Từ của Tàu rằng : “Thịnh Đường, Long Tống” Đây là cột mối đánh dấu một thời vàng son của hai triều đại nhà Đường và nhà Tống.

Tiểu sử Thi sĩ Tô Đông Pha 蘇東坡 tức Tô Thức  蘇 軾 (1037-1101) là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của thời Bắc Tống nước Tàu. Tự là Tử Chiêm, người ở My Sơn, Tứ Xuyên. Cùng Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt được mệnh danh là (Tam Tô ) được liệt vào trong “Đường Tống Bát Đại Gia  唐  宋  八大家=Tám nhà văn lớn thời nhà Đường, nhà Tống”.


Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Thơ Đường, Lam Nguyên dịch

  1. TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

    長    相    思

Nhật sắc dục tận, hoa hàm yên,

日色  欲 盡  , 花  含  煙

Nguyệt minh như tố sầu bất miên.

月  明  如  素  愁  不  眠

Triệu sắt sơ đình phượng hoàng trụ,

趙   瑟  初  停    凰  柱

Thục cầm dục tấu uyên ương huyền. 

蜀  琴  欲  奏  鴛  鴦  絃