Hiển thị các bài đăng có nhãn Hirohide Kurihara. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hirohide Kurihara. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn GS. Hirohide Kurihara: Người Nhật hỏi 10 năm xung đột Việt – Trung (1979-89) đem lại gì?

GS. Hirohide Kurihara là nhà nghiên cứu Việt Nam học, có nhiều năm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận, hiện đại.
Trung Quốc thua trên chiến trường khi đánh Việt Nam, nhưng cũng ngăn được Việt Nam phát triển, Giáo sư người Nhật Bản Hirohide Kurihara nêu quan điểm về cuộc chiến biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 1979.

Ông Hirohide Kurihara là một nhà nghiên cứu Việt Nam học và lịch sử cận, hiện đại Việt Nam tại trường đại học Tokyo University of Foreign Studies.

Ông trả lời Quốc Phương của BBC News Tiếng Việt qua bút đàm bằng tiếng Việt.

Hirohide Kurihara: Nói chung, người Nhật coi cuộc chiến này như là phía Trung Quốc (TQ) đã hoàn toàn thua mà đành phải rút về nước. Đó là một sự kiện tiêu biểu ý chí và quyết tâm kiên cường của nhân dân VN chống lại chiến tranh xâm lược do phía TQ gây ra.

Còn trong giới nghiên cứu Nhật bắt đầu phổ biến quan điểm như "Chiến tranh 10 năm Việt-Trung" bởi vì cuộc chiến tháng 2- tháng 3 năm 1979 mới chỉ là bước đầu của chiến tranh kéo dài 10 năm nữa, kể cả trận Vị Xuyên hoặc Gạc Ma.