Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Lai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chu Lai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Chu Lai - Viển vông lúc này là có tội, một cái tội không thể tha thứ.


Trong lịch sử bang giao giữa các quốc gia trên thế giới, đúng là tôi chưa thấy một nước nào lại có thể cùn, liều,  và thiếu tự trọng đến vô sỉ  vừa ăn cướp vừa la làng như quốc gia mang tên Trung Quốc này, tất nhiên là giới cầm quyền chứ không phải nhân dân.