Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính trị – Xã hộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính trị – Xã hộ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Nguyễn Quang Dy: Khủng hoảng mới tại Biển Đông?

Ngay sau khi kết thúc Đi hi Đng 20 ca Trung Quc, TBT Nguyn Phú Trng đã sang thăm Bc Kinh (1/11/2022). Tuyên b Chung hai nước khng đnh s “x lý tha đáng các vn đ trên bin… kim soát tt các bt đng trên bin…không hành đng làm phc tp thêm tình hình và m rng tranh chp”. Nhiu người hy vng ngoi giao cây tre mm do ca Hà Ni s làm cho quan h Vit-Trung n đnh, đ có th nâng cp quan h vi M.

Nhưng Trung Quc không t b tham vng Bin Đông. T ngày 7/5, h đã cho tàu kho sát Hướng Dương Hng 10 vi nhiu tàu h tng tiến sâu vào vùng đc quyn kinh tế Vit Nam gn bãi Tư Chính, gây ra khng hong mi ti Bin Đông. Trung Quc mun li dng khong trng quyn lc đ trin khai “âm mưu mi”, bt chp Công Ước LHQ v Lut Bin (UNCLOS 1982) và phán quyết ca Tòa Trng tài Thường trc (PCA 2016).