Hiển thị các bài đăng có nhãn Bernhard Zand. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bernhard Zand. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Bernhard Zand (*) - Trung Quốc sau Thảm sát Thiên An Môn: Cường quốc của sự sợ hãi


Trước đây 25 năm, Bắc Kinh đập tan cuộc nổi dậy trên quảng trường Thiên An Môn. Ngày nay, Đảng theo dõi bất kỳ ai nói công khai về vụ thảm sát. Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh, mà là của sự sợ hãi.