Hiển thị các bài đăng có nhãn Ðặng Huy Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ðặng Huy Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Ðặng Huy Văn - "Đồng Chí Của Tôi"

Nhạc sĩ Văn Cao (hình: internet)
Đồng Chí Của Tôi” là một bài thơ cho đến nay vẫn còn bị cấm in thành sách của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Quốc Ca VN vì nó mô tả chân thực một vụ xử bắn trong CCRĐ. Vụ xử bắn này được diễn ra ngay trên quê hương Hà Tĩnh máu thịt của tôi. Đọc bài thơ lên, nhất định các dư luận viên ăn lương của đảng CS VN sẽ vô cùng phẫn nộ vì cho rằng, nhạc sĩ văn Cao đã bịa ra để nói xấu đảng và bác Hồ chứ chuyện này không có. Nhưng xin thưa các vị, chuyện này đã xẩy ra trước mắt tôi vì người bị bắn trong bài thơ này chính là một bà cô họ của tôi, một người bạn cùng hoạt động trong cuộc kháng chiến chống Pháp với chú tôi trước đây.