Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Trung Quốc đáng sợ đến mức nào?, The Economist, Cù Tuấn biên dịch

Tóm tt: M phi hiu đim yếu cũng như đim mnh ca Trung Quc

Khi Joe Biden gp Tp Cn Bình San Francisco vào tun ti, ri ro s rt cao. Giao tranh Trung Đông có nguy cơ tr thành mt sân khu khác cho s cnh tranh gia các cường quc, vi vic M ng h Israel và Trung Quc (cùng vi Nga) tăng cường liên kết vi Iran. Bin Đông, Trung Quc đang quy ri các tàu Philippines và cho máy bay ca h bay gn các máy bay M mt cách nguy him. Năm ti s th thách mi quan h Trung-M nhiu hơn na. Vào tháng 1, mt ng c viên b Bc Kinh căm ghét có th giành chiến thng trong cuc bu c Tng thng Đài Loan. Trong phn ln thi gian ca năm, cuc đua vào Nhà Trng s là mt phn ca vic ch trích Trung Quc.


S nhit thành chng Trung Quc ca M mt phn là s điu chnh quá mc đi vi s t mãn trước đây ca nước M v mi đe da kinh tế, quân s và ý thc h mà mt Trung Quc khng l chuyên quyn đt ra. Mi nguy him t Trung Quc là có tht, và có nhiu lĩnh vc mà chính quyn ca ông Biden nên đng lên chng li gii cm quyn Trung Quc. Nhưng cũng có nguy cơ quan đim ca M v sc mnh ca Trung Quc tr thành mt bc tranh biếm ha, gây ra các cuc đi đu và t nht là mt cuc xung đt mà có th tránh được. Ngay c khi không có chiến tranh, s vi vàng đó s gây ra tn tht kinh tế to ln, chia ct nước M khi các đng minh và làm xói mòn nhng giá tr to nên sc mnh ca nước này. Thay vào đó, M cn có mt đánh giá tnh táo không ch v đim mnh mà còn c đim yếu ca Trung Quc.


Nhng đim yếu đó là gì? Trong s nhng điu ít được hiu nht là nhng thiếu sót v mt quân s, mà chúng tôi mô t trong mt báo cáo đc bit v Quân đi Gii phóng Nhân dân Trung Quc (PLA). Sau nhiu thp k hin đi hóa, nó tht đáng s, thm chí là đáng s. Vi 2 triu nhân s và ngân sách hàng năm là 225 t USD, nước này có quân đi và hi quân ln nht thế gii cùng lc lượng tên la hùng mnh. Đến năm 2030, PLA có th có 1.000 đu đn ht nhân. Các đip viên ca M cho biết ông Tp đã ra lnh cho PLA phi có kh năng xâm chiếm Đài Loan vào năm 2027. Và các d án ca PLA cũng có quy mô rng hơn trước. PLA s đe da các nước láng ging ca Trung Quc Bin Đông và đng đ vi n Đ. PLA đã có bàn đp Châu Phi và đang tìm kiếm mt bàn đp khác Trung Đông.


Tuy nhiên, hãy nhìn k hơn và các vn đ s xut hin. Được rèn luyn trong nhiu thp k theo giáo điu quân s ca Liên Xô và Nga, PLA đang c gng tiếp thu các bài hc t Ukraine và phi hp các hot đng “chung” gia các quân chng, điu s là chìa khóa cho bt kỳ cuc tn công nào thành công vào Đài Loan. Tuyn dng là rt khó khăn. Bt chp nhng n lc ca các b phim như “Chiến binh sói” nhm tôn vinh s nghip quân s bun t vi mc lương tm thường, PLA vn gp khó khăn trong vic tuyn dng nhng người có tay ngh cao, t phi công chiến đu đến k sư. PLA hu như không có kinh nghim chiến đu – ông Tp gi đây là “căn bnh hòa bình”. Ln tham chiến nguy him nht ca nó trong khong bn thp k qua là thm sát chính công dân ca mình xung quanh Qung trường Thiên An Môn vào năm 1989.


Mc dù Trung Quc đã đt được nhng bước nhy vt v công ngh, t tên la siêu thanh đến máy bay chiến đu tàng hình, t hp công nghip-quân s ca nước này vn tt hu trong các lĩnh vc như đng cơ máy bay và tàu thy, và vn ph thuc vào mt s linh kin ca nước ngoài. Các lnh cm vn ca M đi vi cht bán dn và linh kin có th khiến vic bt kp gii hn công ngh toàn cu tr nên khó khăn hơn. Bt chp nhng cuc thanh trng không ngng ca ông Tp, tham nhũng dường như vn tràn lan. Nó có th gii thích ti sao Tướng Li Shangfu b cách chc b trưởng quc phòng Trung Quc trong năm nay ch sau vài tháng đm nhim chc v này.


Nhng đim yếu v quân s ca Trung Quc tn ti cùng vi nhng đim yếu v kinh tế được biết đến nhiu hơn. Khng hong tài sn và thái đ thù đch ngày càng tăng ca Đng Cng sn Trung Quc đi vi khu vc tư nhân và vn nước ngoài đang cn tr tăng trưởng. IMF cho biết GDP ca Trung Quc s tăng 5,4% trong năm nay và ch 3,5% vào năm 2028. Đu tư ca các công ty đa quc gia vào Trung Quc chuyn sang mc âm trong quý 3, ln đu tiên k t khi h sơ bt đu được ghi nhn vào năm 1998. Nn kinh tế tr giá 18 nghìn t USD ca Trung Quc là rt ln. Nhưng mc dù dân s đông hơn nhiu, nhưng GDP ca nước này khó có th vượt M nhiu hoc thm chí vượt quá M vào gia thế k này.


Đng sau nhng đim yếu v kinh tế và quân s ca Trung Quc là vn đ th ba và sâu sc hơn: s thng tr ca ông Tp đi vi mt h thng đc tài không còn cho phép tranh lun v chính sách ni b mt cách nghiêm túc. Kết qu là vic ra quyết đnh ngày càng xu đi. Các nhà k tr kinh tế đã b nhng người trung thành vi chế đ gt ra ngoài l. Theo mt ước tính, quân đi dành mt phn tư thi gian ca h cho vic giáo dc chính tr, nghin ngm nhng tác phm đy cm hng như “Tư tưởng Tp Cn Bình v cng c quân đi”. H tư tưởng ca ông Tp là đng do ông lãnh đo phi luôn ch huy mi vic.


S cai tr được cá nhân hóa là không tt cho Trung Quc và gây nguy him cho thế gii. Thiếu nhng li khuyên đúng đn, ông Tp có th tính toán sai, như Vladimir Putin đã làm vi Ukraine. Tuy nhiên, ông Tp có th nn lòng khi biết rng nếu xâm chiếm Đài Loan nhưng không chinh phc được hòn đo này, ông có th mt quyn lc. Mt điu rõ ràng là: bt chp nhng hot đng ngoi giao mang tính xây dng được chào đón và đnh kỳ, chng hn như các cuc tiếp xúc cp b trưởng vi M được ni li gn đây, cam kết ca ông Tp trong vic làm xói mòn các giá tr t do trên toàn cu s không h suy gim.


M nên phn ng thế nào? Phi khôn ngoan. IMF cho rng vic c gng làm tê lit nn kinh tế Trung Quc bng cách cô lp nước này có th khiến GDP toàn cu gim 7%. Vic đóng ca biên gii M vi các tài năng đến t Trung Quc s được coi là hành đng t phá hoi. Bt kỳ chính sách diu hâu quá mc nào cũng có nguy cơ chia r mng lưới liên minh ca M. T nht là, s leo thang quân s quá nhanh ca M có th gây ra mt cuc chiến tranh thm khc nếu ông Tp tính toán nhm và đây là khúc do đu cho s xâm lược ca M, hoc lo ngi rng vic thng nht Đài Loan vi đi lc – mt cách hòa bình hoc bng vũ lc – s ch ngày càng khó khăn hơn nếu ông tiếp tc ch đi.


T t mãn đến đi đu, và hiu chnh


Thay vào đó, M cn điu chnh chính sách Trung Quc v lâu dài. V kinh tế, điu đó có nghĩa là ci m ch không phi cô lp. The Economist ng h các bin pháp kim soát hn chế đi vi xut khu công ngh có kh năng ng dng vào quân s, nhưng không ng h vic áp dng rng rãi thuế quan và chính sách công nghip đã bt đu dưới thi Tng thng Donald Trump và tiếp tc dưới thi ông Biden. Đ duy trì li thế kinh tế và công ngh ca mình, M nên tiếp tc m ca kinh doanh - không ging như Trung Quc.


V mt quân s, M nên thc hin s răn đe ch không phi s thng tr. Chính quyn Biden đã đúng khi bán thêm vũ khí cho Đài Loan, xây dng lc lượng châu Á và đi mi các liên minh phòng th đó. Nhưng M nên tránh mt cuc chy đua vũ trang ht nhân hoc b coi là ng h nn đc lp chính thc cho Đài Loan. Đi phó vi Trung Quc đòi hi mt cái nhìn thc tế v kh năng ca nước này. Tin tt là nhng đim yếu ca Trung Quc và nhng sai lm ca ông Tp to ra cho phương Tây đ thi gian đ chng li mi đe da mà Trung Quc gây ra.


Cù Tun biên dch. 

Ngun: “How scary is China?”, The Economist, Nov 9th 2023.