Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Timothy Snyder: Chẳng lẽ các ngài định bán đứng họ?, Trần Gia Huấn chuyển ngữ

Câu hi dành cho các nhà lp pháp Hoa Kỳ v Ukraine

Li người dch: Timothy Snyder là giáo sư s, Đi Hc Yale, M. Ông viết 15 tác phm lch s như: Bloodlands, Black Earth, On Tyranny, The Road to Unfreedom… trong đó cun sách Bloodlands ghi li cuc tàn phá Âu châu ca Hilter và Stalin, đã được dch ra 30 th tiếng. Ông s dng 10 ngôn ng, trong đó có tiếng Nga.

T năm 2014, Timothy Snyder đã cnh báo s tương đng gia Hitler và Putin v cách ngy bin lch s, lý do m rng lãnh th, đòi xóa b tư cách quc gia ca nước khác. Putin ging Hitler đến mc nhiu đon din văn ca Putin đã sao chép li din văn ca Hitler. Sau đây là bn dch bài viết ca GS Timothy Snyder.

***

Th tưởng tượng ra nn t do trên thế gii đang suy tàn. Th tưởng tượng ra mi th đang tr nên ti t. K đc tài xâm lăng nn dân ch vi mt mc tiêu không che đy là tiêu dit t do và nhng người yêu t do.

Chưa hết, th tưởng tượng ra cnh nhng con người này đng lên chng li. Th tưởng tượng ra lãnh đo ca h li vi dân vi nước. Th tưởng tượng ra nhng con người này đoàn kết, gia nhp quân đi, chng k xâm lược mnh hơn nhiu ln. Th tưởng tượng ra s kháng c ca h là khonh khc chói ngi trong lch s ca nn dân ch trong c thế k này.

Không! Chúng ta không cn phi tưởng tượng. Nga là quân xâm lược, và nhng con người dũng cm Ukraine đng lên chng li Nga. L nào quý v li bán đng Ukraine?

Hoa Kỳ có đng minh Bc M và Âu châu tn ti hơn 70 năm nay vi mt mc đích là bo v lãnh th trước nguy cơ tn công ca Liên Xô trước đây và bây gi là Nga. Hãy tung tượng cnh quân xâm lược Nga p ti. Chiếc búa t giáng xung đu mt quc gia b loi ra khi liên minh. Ukraine đã chng chi cuc xâm lược quy mô ln. Ukraine đã kháng c và lt ngược tình thế. Đây là nhim v ca mt cường quc có tm c dân s và kinh tế ln hơn Ukraine đến 250 ln mi kham ni.

Ukraine đã phá hy nhiu thiết b chiến tranh ca Nga đến mc Nga không còn kh năng m mt cuc tn công vào mt quc gia NATO nào na. Hàng chc ngàn binh sĩ Ukraine đã đ máu đ bo v con người, đt nước và c khi đng minh. M không cn phi tham chiến trên đt Âu châu. Chng l quý v li bán đng nhng con người này?

Nếu ai đó nghĩ rng NATO không liên quan gì đến vic Nga xâm lược Ukraine, thì nên cân nhc rng: Nga nướng sch vn vào canh bc Ukraine. Nga đã sc cùng lc kit. Nếu Nga thc s s NATO, thì vic xâm lược Ukraine s là cuc xâm lược cui cùng ca Nga. Lãnh đo Nga biết rõ, NATO không bao gi tn công Nga. Đó là lý do ti sao Nga đã b ng biên gii Na Uy (Norway) và Phn Lan (Finland) đ dn quân vào Ukraine.

Trong c thế k này, các chiến lược gia M thuc mi khuynh hướng đu đng ý rng, đe da ln nht cho an ninh toàn cu là Trung Quc. Nếu Trung Quc tn công Đài Loan, thì hàng trăm ngàn quân nhân M phi tham chiến và hy sinh. Vy, th tưởng tượng ra, điu này đã được gii quyết bng cách ít tn kém và ít ri ro. Trung Quc đang quan sát nhng hot đng ca Nga Ukraine. S kiên cường ca Ukraine đã cho Trung Quc thy: Đài Loan không d nut. Vy chính sách tt nht v Trung Quc là chính sách tt nht cho Ukraine. Chng l chúng ta li hu b mt quyn li đa chính tr to ln mà Ukraine đang trao cho chúng ta sao? Không có cách gì ngăn cn được Trung Quc hiu qu như Ukraine đang làm. Hơn na, tt c nhng gì Ukraine làm không h gây thù hn vi Trung Quc. Bng cách này hay cách khác, Ukraine đang bo đm an toàn cho chúng ta. L nào các ngài li bán đng Ukraine?

Hãy hình dung ra mt s thc. C thế gii đang theo dõi cuc chiến Ukraine. T mi quan đim, có người yêu, người ghét, và có người th ơ vi chúng ta. Nhưng Ukraine là mt đng minh vng chc, và là người s mang chiến thng cho Hoa Kỳ. Mi người trên trái đt này, bt k thuc ý thc h nào, đu nhn ra Ukraine là mt quc gia dân ch, và M ng h cho mi nn dân ch. Mi người trên trái đt này, bt k tình trng kinh tế ra sao, đu biết nn kinh tế Hoa Kỳ to ln và vng mnh hơn nhiu so vi nn kinh tế Nga. Sc mnh kinh tế là nn tng chiến thng trong mi cuc chiến. Bt k ai trên trái đt này đu nhn ra người M không h gp ri ro trên chiến trường Ukraine, nhưng người M thu được nhng li ích to ln v mt đo đc và đa chính tr t cuc phn kháng ca người Ukraine. Nói mt cách khác, t mi quan đim ca các nhà quan sát thì vic ct vin tr cho Ukraine th hin ra mt nước M yếu hèn. Đây có phi là khuôn mt mà nước M mun trình bày vi thế gii không? Nước M có mun nói vi mi người rng M không đáng tin cy?  Chng l, nước M, không th nhn ra li ích ca chính mình? Người Ukraine, vi s giúp đ ca M, đã làm cho người M mnh m hơn, nhy bén hơn. L nào quý v đnh bán đng Ukraine?

Hãy hình dung ra: Đây là cuc chiến có th thng được. Mc tiêu chiến lược ca Nga là chiếm Kyiv đã tht bi. Ukraine thng trn Kyiv, buc Nga phi rút lui khi Chernihiv và Sumy. Nga tht bi trong chiến dch bao vây Khakiv. Ukraine đã thng trn Kharkiv. Kherson, th ph khu vc duy nht Nga chiếm được, đã b Ukraine chiếm li. Ukraine thng trn Kherson. Đo Rn, b mt ngay t nhng ngày đu ca cuc chiến, nhưng Ukraine đã giành li. Ukraine giành li hơn na lãnh th mà Nga chiếm đóng. Tt c nhng điu này là s tht. Th tưởng tượng rng Putin cũng biết như vy.

Công c tn công chính ca Nga là nhóm Wagner. Wagner đã t chc mt cuc đo chính chng Putin và Putin đã giết th lĩnh Wagner. Putin không th chiếm thêm lãnh th được na. Ukraine đnh nghĩa chiến thng là chiến trường. Putin đnh nghĩa chiến thng là nhng lá phiếu ti Quc hi M. Putin cho rng, ông ta có nhiu cơ hi chiến thng Đin Capitol hơn là chiến trường. Vy, chúng ta có nên chng minh rng Putin đã đúng không?

Hãy tưởng tượng ra, h thng lương thc thế gii mà Ukraine là mt đim quan trng. Bình thường, Ukraine nuôi 400 triu ming ăn. Chương Trình Lương Thc Thế Gii ca Liên Hip Quc ph thuc vào Ukraine. Lương thc Ukraine nuôi nhng vùng nhy cm nht ca Trung Đông và Phi châu. Nhng bt n nhng vùng này đu liên quan đến nn đói. Nga đã phá đp nước đ tàn phá đt nông nghip ca Ukraine và cướp bóc các trang tri trên mt quy mô ln. Nga tàn phá các kho cha, bến bãi, hi cng bng tên la và ngang nhiên công b quyn bt gi mi con tàu trên bin Đen. Chưa hết, hãy hình dung ra Ukraine đã chng tr Nga trên Bin Đen rt hiu qu.

Nông dân Ukraine chăm ch. Ukraine vn cung cp ngũ cc cho Chương Trình Lương Thc Thế Gii. Người Ukraine rt thông minh, t ci tiến vũ khí và chiến thut tiêu dit Hm đi Bin Đen và m tuyến hàng hi thương mi đ nuôi sng nhng người đang chết đói. L nào các ngài li bán đng Ukraine.

Hãy tưởng tượng ra: Chúng ta là mt quc gia quan tâm đến ti ác chiến tranh. Hãy tưởng tượng ra: Mt công ước quc tế v dit chng và 5 hành đng cu thành ti dit chng. Nga đã phm c 5 ti ác này Ukraine. Tôi không th c viết “tưởng tượng” trong khi tôi đã chng kiến tn mt nhng h chôn tp th. Tôi không th c nói “tưởng tượng” khi tôi chng kiến nhng nhà văn Ukraine b giết bi vì h đi din cho văn hóa Ukraine. Tôi không th ngi yên vi phương tin đin t trên tay đ đc tin v nhà nước Nga khoe khoang bt 700.000 tr em Ukraine đi Nga hóa.

Hàng ngày, các nhà tuyên truyn Nga tuyên b rõ mc tiêu chiến tranh ca Nga là dit chng. Thế nhưng, người Ukraine vn kiên trì phn kháng. Cuc dit chng này có th ngăn được và đang b chn li. M có th ngăn chn được nn dit chng này bng cách gi thêm nhng đng tin thuế. Mi khi Ukraine giành li được lãnh th đng nghĩa vi vic cu thêm dân trong đó. Đây là cách người Ukraine suy nghĩ v vùng lãnh th được gii phóng. đó, tr em không b bt cóc; dân không b đàn áp tra tn; lãnh đo đa phương không b ám sát. Người Ukraine không làm gì khác ngoài làm vic tt. L nào quý v li đi bán đng Ukraine cho bn xâm lược, chiếm đóng và dit chng?

Tôi tng nghe ti lý do: Người M đã “mt mi”. Làm sao người M có th mt mi vì mt cuc chiến mà người M không tham d? Tht vô lý! Thm chí s hin din cũng không? Quyên góp tin giúp đ Ukraine, công vic mà chúng tôi đang làm, không gây ra s mt mi. M lòng giúp người khác, cũng là giúp chính mình, là nghĩa c cao đp.

Nếu chúng ta ngng giúp đ Ukraine, tình thế s tr nên ti t. Chng còn ai bàn ti “mt mi”, mà tt c chúng ta phi bàn ti nhng thm ha ln nhiu chiu kích: Cung cp lương thc, ti ác chiến tranh, bt n quc tế, chiến tranh lan rng, dân ch sp đ. Tt c nhng điu này Ukraine đang gánh vác thay chúng ta. Nếu chúng ta b cuc, tình thế s đo ngược. Vy, ti sao các nhà lp pháp M còn phi đn đo cân nhc?

Nếu bn biết nhiu người Ukraine như tôi, bn s nhn ra nhiu người b thương, nhiu người đã chết. Bn s nhn ra đôi mt ca người còn sng đu b thâm qung; bi vì, h tri qua nhng ngày tháng gian lao. Bn s nhn ra hu hết người Ukraine đu có người thân hoc b thương, hoc đã chết. Bn s nhn ra h đang đau kh tt cùng, nhưng vn làm nhng gì có th. Bn s không thy mt ai Ukraine tin vào mt mi là nguyên nhân đ h đu hàng. L nào quý v đnh bán đng nhng con người này?

Tôi còn nghe thy mt lý do khác. Chúng ta phi kim kê li s vũ khí gi cho Ukraine. Chi phí thp, nhưng li nhun phi cao. Mt xu trong chi phí quc phòng phi đt được nhng gì ngay c người M cũng không làm ni. Th vũ khí chúng ta gi đến Ukraine là nhng vũ khí duy nht trong kho d tr và đang được kim tra. Thanh tra vũ khí không phi là nhng công chc mc vest, đeo cà vt, mà là nhng người mc đ ngy trang. Không ai s dng vũ khí tt hơn bng người đng lên bo v mng sng và tương lai đt nước h. Người Ukraine đã s dng h thng phòng không ca M hiu qu hơn bt c ai.

Ukraine dùng tên la M mà người M cho là li thi đ tiêu dit nhng vũ khí tiên tiến nht ca Nga. Người Ukraine đang dùng vũ khí M sn xut t thế k trước, đ bo v chính h và phn còn li ca thế gii. Tóm li, Ukraine đang dùng nhng th vũ khí mà l ra M phi tr tin đ g b vì đã li thi.

Nếu vic kim tra chiến trường do quân đi Ukraine thc hin chưa đ tt, thì các nhà lp pháp M nên ti Ukraine đ kim chng. Quý v và nhân viên tháp tùng s được chào đón thân mt. Người Ukraine mến khách mun quý v ti thăm. S có nhiu điu tt đp hơn nếu có nhiu người M ti thăm Ukraine.

Tôi k cho quý v nghe nhng gì tôi đã thy Ukraine. Khi người Ukraine nhìn thy vũ khí M, h lng người chào đón. L nào quý v đnh bán đng h?

PS: Bài viết này nhm ti các nhà lp pháp M. Xin bn vui lòng chia s nó ti các ngh s. Bn cho ngh s biết là bn ng h, h tr Ukraine. Nếu bn mun giúp đ Ukraine trc tiếp, qua qu mua máy bay không người lái giúp Ukraine ca tôi: My drone-detection fundraiser. Nếu bn mun giúp Ukraine thu thp bng chng v cuc chiến, hãy giúp cho Documenting Ukraine.


Nguồn: Would you sell them out?, Timothy Snyder, 8 NOV 2023


Báo Tiếng Dân