Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Joe Buccino: Chiến tranh địa đạo của Hamas gợi nhớ về Việt Cộng, Foreign Policy, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

IDF tiếp tục khám phá những đường hầm khủng bố ẩn giấu ở Dải Gaza, nơi được Hamas sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Israel.

Khi lc lượng Israel bước xung nhng đa đo Gaza, mi cuc tn công dưới lòng đt đu có tác đng trên mt đt.

Israel đang bt đu tiến hành các chiến dch trên b Gaza. Khi Lc lượng Phòng v Israel (IDF) tiếp cn Thành ph Gaza t phía bc và phía đông, nhiu nhà phân tích quân s M d báo s có giao tranh đô th khng khiếp, đng thi nhc đến nhng bài hc cay đng ca Quân đi và Thy quân Lc chiến M Iraq, bao gm c cuc chiến đi đến tng nhà Fallujah hi tháng 11/2004, và cuc bao vây kéo dài 9 tháng đ gii phóng Mosul khi Nhà nước Hi giáo vào năm 2016 và 2017. Dù nhng so sánh này có th đem li mt s hiu biết v mc đ phc tp ca chiến tranh đô th, nhưng chúng không tính đến nhng phc tp gia tăng mà Israel đang phi đi mt Gaza. Cuc chiến ca IDF s khó khăn và kéo dài hơn Trn Fallujah ln th hai và bo lc hơn chiến dch Mosul.

Mê cung đa đo rng ln Gaza là mt khía cnh mà quân đi M không phi đi mt trong các cuc chiến Iraq và Afghanistan. Tht vy, cuc giao tranh dưới lòng đt đã bt đu: Hôm th Ba, Israel nói rng lc lượng ca h đã tiến vào mng lưới đa đo rng ln ca Hamas và tn công các chiến binh đó. Đ tìm ra phép so sánh phù hp hơn trong lch s chiến đu ca M đi vi loi chiến tranh này, chúng ta cn đi xa hơn v quá kh – đến Chiến tranh Vit Nam.

Xuyên sut Chiến tranh Vit Nam, h thng đa đo ca Vit Cng, đc bit là huyn C Chi ca Thành ph H Chí Minh (khi đó là Sài Gòn), đã đóng mt vai trò quan trng trong bi kch khng khiếp ca cuc xung đt. Nm vùng ngoi ô nông thôn ca th đô Vit Nam Cng hòa, đa đo C Chi dài hơn 400 km là mt mê cung vi nhng li đi cht hp và nhng cm by được che giu khéo léo, thường hoàn toàn chìm trong bóng ti.

Ưu thế ca M v máy bay ném bom, pháo binh, súng ci, và các kh năng khác đã tr nên vô ích vì các mê cung dưới lòng đt, cho phép quân du kích có th phc kích quân đi M và Vit Nam Cng hoà đang hoang mang trên mt đt ri nhanh chóng biến mt. Các đa đo, được xây dng th công t thi Chiến tranh Đông Dương vào cui nhng năm 1940, đã được dùng làm nơi , kho tiếp tế, và căn c ch huy. Chúng tr thành mt môi trường chiến đu vô hình, và quan trng là không có sn đi vi lính M và lính min Nam. Chúng đã làm cho cuc chiến trên mt đt tr nên khó khăn hơn gp nhiu ln. Đến năm 1968, h thng đa đo ca Vit Cng đã tr thành biu tượng cho tri nghim nghit ngã ca M Vit Nam: Dưới lòng đt, li thế k thut ca quân đi M dn biến mt, thay vào đó, h phi chiến đu trong không gian cht hp, xa l, bng dao và đèn pin. Nhng h thng đa đo này đã dn đến vic tuyn chn mt nhóm lính M, Australia, New Zealand và Vit Nam Cng hoà, gi là “chut đa đo” (tunnel rats), nhng người được hun luyn đ chiến đu khu vc cc kỳ nguy him dưới lòng đt. Ch mt phn rt nh quân đi M Vit Nam – khong 700 người – phc v trong đơn v này.

Đa đo Gaza có s tương đng v mt chiến lược và chiến thut vi C Chi. Ging như Vit Nam, nhng công trình ngm này đã được xây dng t rt lâu trước khi Hamas giành quyn kim soát khu vc vào năm 2007, và được dùng vào nhiu mc đích khác nhau. S tinh vi và tính đa dng ca chúng s khiến IDF phi vt v. Có nhng đa đo được Hamas dùng đ tun vũ khí khut khi tm nhìn ca máy bay không người lái ca Israel. Nhng đa đo khác là tuyến đường thương mi to ra doanh thu t hàng hóa buôn lu qua biên gii Gaza vi Ai Cp. Có các trung tâm ch huy và kim soát, kho đn dược, và c khu nhà . Nhưng điu đáng lo ngi nht đi vi Israel là các đa đo chiến đu. Chúng đóng vai trò then cht trong các chiến dch như v bt gi binh sĩ Israel Gilad Shalit vào năm 2006, khi phiến quân s dng mt đa đo đ tiến vào Israel, gn ca khu biên gii Kerem Shalom. Sau khi b bt cóc, Shalit đã mt hút trong nhng đa đo này và b giam gi hơn 5 năm – mt bng chng khác cho thy đa đo mang li li thế phòng th ln đến mc nào, và có th làm tht bi nhng n lc ca Israel nhm tiêu dit các chiến binh Hamas và gii cu con tin còn sng. (Tuy nhiên, hôm th Hai, IDF thông báo rng h đã gii thoát được mt binh sĩ Israel trong cuc tn công vào phía bc Gaza, mt trong khong 240 con tin mà Hamas bt gi trong cuc tn công vào Israel ngày 7/10.)

2,2 triu cư dân Palestine Gaza, hu hết là dân thường, t lâu đã phi sng trong cnh khó khăn do các cuc phong ta, thách thc kinh tế, và bo lc thường xuyên bùng phát. Phn ln là người tht nghip và nghèo khó, h, ging như tt c mi người, khao khát ch quyn, quyn t quyết, và mt cuc sng không xung đt. Mng lưới đa đo, dù mang tính chiến lược v mt quân s đi vi Hamas, nhưng cũng là biu tượng cho nhng điu mà mt s người Palestine sn sàng làm đ đm bo an ninh và kh năng kháng c ca mình.

Đa đo Gaza có t cui nhng năm 1990. Sang đu nhng năm 2000, chúng đóng vai trò là con đường buôn lu hàng hóa và vũ khí gia Gaza và Ai Cp, bên dưới mt đường biên gii kém kiên c hơn ngày nay. Khon đu tư ca Hamas vào nhng đa đo này – phn ln do Iran tài tr – là minh chng cho giá tr ca chúng. Mt đa đo được phát hin cách đây mt thp niên, đi sâu vào Israel tn 2.4 km, và cn 10 triu USD cùng 800 tn bê tông đ xây dng. Sau cuc xung đt Gaza năm 2014, khi IDF phát hin ra nhiu đa đo kiu này trong Chiến dch Protective Edge, Israel đã trin khai các bin pháp nhm hn chế vic s dng vt liu xây dng sn xut bi Israel đ xây dng đa đo. Bt chp nhng bin pháp này, nn kinh tế dưới lòng đt vn phát trin mnh, vi nhiu loi vt liu sn có đ xây dng thêm đa đo mi.

Trong khi các đa đo ca Vit Nam nm tri dài trên mt khu vc rng ln, thì đa đo Gaza li tp trung thành mt khu vc nh hơn nhiu, dn đến mt mt đ cao hơn và phc tp hơn. Chưa k, phn ln đt ven bin Gaza mm hơn đt min đông nam b Vit Nam. Như nhiu nhà phân tích đã ch ra, cuc chiến Fallujah và Mosul có gii hn. Nhưng giao tranh trong các đa đo Gaza s rt ngt ngt. Hamas s có mi li thế, đc bit là vì IDF vn chưa xác đnh được tng chiu sâu và chiu rng ca mng lưới đa đo. Mt s ước tính cho thy có hơn 480 km đa đo bên dưới Gaza. Vi nhng đa đo đ sâu và rng đ xe máy có th di chuyn, nm cách mt đt tn 35 m, năng lc k thut và kh năng đu tư chiến lược ca Hamas trong nhiu thp niên đã được chng minh rõ ràng. Thách thc đây là c v th cht và tâm lý. Ging như lính du kích trong đa đo ca Vit Cng, mt k thù có kh năng lao ra khi mt đt ri nhanh chóng biến mt dưới lòng đt s giành được li thế tâm lý bng cách gây ra nhm ln và hoang tưởng.

Mng lưới đa đo càng tr nên quan trng nếu xét đến bi cnh dân s ca Gaza. S hin din ca dân thường – đc bit là ph n, tr em, và người già – cũng như nhân viên cu tr và máy quay tin tc khiến bt kỳ chiến dch quân s quy mô ln nào cũng cha đy ri ro v mt đo đc và chính tr. Không rõ có bao nhiêu người Palestine Gaza là chiến binh Hamas. S phn ca các chiến binh và thường dân gn lin vi nhau, khiến cái giá phi tr cho mi quyết đnh tác chiến ca Israel cao hơn đáng k. Cuc đu tranh trên mt trn quan đim cũng đy thách thc như các trn đánh trên chiến trường, bi mi giao tranh và mi ngày chiến đu đu s được các nhà phân tích, các nhân vt quc tế, và các nhóm nhân quyn m x mt cách t m. Như nhng gì đã được chng minh t bn tin sai lch ca các phương tin tin tc quc tế ln v v n ngày 17/10 ti Bnh vin Rp Al-Ahli – da trên các tuyên b ca cơ quan y tế do Hamas kim soát, vn đ li cho Israel – gi đây tht d dàng đ lan truyn và sa đi các s kin, s liu thng kê, và hình nh đ gây nhm ln hoc đánh la phn ln khán gi. Các phân tích quan trng t New York Times và BBC cho thy tình hung xoay quanh v n vn chưa rõ ràng, dù bng chng hin có cho thy nguyên nhân là do tên la bn nhm t Gaza.

Khi h bước vào mt chiến dch trên b Gaza vn snh hưởng lan rng khp khu vc, Israel cn hc cách điu hướng mt cuc xung đt vn đã phc tp vi nhng cân nhc cho tương lai. Trong nhng tun ti, các nhà lãnh đo Cairo, Amman, Riyadh, Abu Dhabi, và Doha s lên án Israel mt cách mnh m. Khi nhng video khng khiếp v thương vong dân s xut hin t Gaza, người dân Rp s yêu cu các nhà lãnh đo ca h công khai đưa ra phán quyết và trng pht đi vi Israel. Vì vy, Israel nht đnh phi duy trì s ng h mnh m ca các nước ng h chính, là M và Liên minh châu Âu.

Cuc chiến trên b Gaza s kéo dài nhiu tháng, nếu không mun nói là nhiu năm. Trong thi gian ti, cam kết ca Israel đi vi lut pháp quc tế, nhân quyn, và xây dng hòa bình s rt quan trng trong vic đnh hình quan đim ca M và châu Âu. IDF phi da vào b máy quan h công chúng ca mình, bin minh cho tng cuc tn công và tng hành đng trên trường quc tế, ng phó vi tng sai lm mt cách trung thc và minh bch. Các đa đo chy bên dưới các khu vc đông dân cư Gaza s khiến c hai nhim v – hn chế thương vong cho dân thường và chiến thng trên mt trn quan đim – tr nên khó khăn gp bi. Chúng đòi hi phi giám sát k càng cuc giao tranh trong đa đo, đy nhiu binh sĩ ca IDF vào nguy him hơn, nhm gim kh năng gây thương vong dân thường Gaza.

Chiến dch trên b s là mt chiến dch khó khăn. Ngoài các đa đo, IDF s phi đi mt vi nhng điu kin chiến đu ti t nht: nhng ngôi nhà vn là by n, nhng trường hc thc cht là cơ s quân s, và nhng nhà th Hi giáo kiêm kho tr vũ khí. Hamas đang s dng dân thường làm lá chn sng và bnh vin làm trung tâm ch huy. Ngoài ra, nhng k thù c th dưới lòng đt còn đang giam gi con tin – mt yếu t phc tp khác trong mt tp hp các điu kin khó chu đến mc không th tưởng tượng được.

Nhng đim tương đng v mt lch s như Chiến tranh Vit Nam và giao tranh đô th Fallujah và Mosul mang li nhng hiu biết quan trng nhưng chúng vn không th phn ánh đy đ nhng gì đang ch phía trước. IDF phi đi mt vi mt k thù hùng mnh n sâu trong lòng đt, đng thi phi vượt qua bài kim tra v đo đc và v thế ca Israel trên trường thế gii. Các đa đo Gaza tượng trưng cho mt mô hình chiến tranh mi, nơi mi cuc tn công dưới mt đt đu có tác đng trên mt đt. Trong nhng tháng ti, khi thế gii theo dõi sát sao, Israel s phi đi mt vi hai trn chiến: mt chng li k thù c th trong đa đo và mt trong không gian thông tin toàn cu.

Joe Buccino là nhà phân tích ti y ban Đi mi Quc phòng, cu giám đc truyn thông ti B Tư lnh Trung Đông M, và là đi tá Quân đi M đã ngh hưu, vi 5 ln được điu đng ti Trung Đông trong s nghip quân s.

Nguyn Th Kim Phng biên dch.

Ngun: Joe Buccino, “Hamas’s Tunnel Warfare Harks Back to the Viet Cong,” Foreign Policy, 01/11/2023

Nghiên cu Quc tế