Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Nguyễn Hải Hoành: Nạn “chảy máu” tầng lớp tinh hoa ở Trung Quốc


Khu phố Tàu ở Flushing, Queens, thành phố New York.


Tháng 6/2010, chính ph Trung Quc công b Đ cương Quy hoch phát trin nhân tài trung dài hn 2010-2020, đ xut mc tiêu đến năm 2020 Trung Quc phi tiến vào hàng ngũ các cường quc tài nguyên con người (ch Hán là “nhân tài cường quc”, “nhân tài” đây là tài nguyên con người).

Mt s nhà phân tích cho rng mc tiêu trên khó đt được, bi l lâu nay Trung Quc đang có tình trng ra đi ngày mt nhiu ca cng đng tinh hoa vi đi din là tng lp người mi giàu lên sau 30 năm ci cách m ca. Mt s người li cho rng nếu Trung Quc kp thi đưa ra và thc thi tt chiến lược phn đu tr thành cường quc nhân tài thì hoàn toàn có th chm dt được tình trng “chy máu” tng lp tinh hoa, đưa Trung Quc tr thành cường quc nhân tài hàng đu thế gii.

Trung tâm văn hóa Trung Quốc nằm ở khu phố Tàu của Calgary, Canada

Trung Quc – mt quc gia tht bi?

Báo cáo Chính tr và An ninh toàn cu do Vin Khoa hc Xã hi Trung Quc công b năm 2007 cho biết, Trung Quc là quc gia xut khu người di cư ln nht thế gii.

Tháng 6/2010, Văn phòng Kiu v thuc Hi đng Nhà nước Trung Quc tuyên b lượng kiu bào hi ngoi ca nước này là trên 45 triu người, ln nht thế gii v s lượng tuyt đi.

Hin tượng dân Trung Quc di cư ra nước ngoài bt đu xy ra t sau ngày thi hành chính sách ci cách m ca. Thp niên 1980 có phong trào xut khu lao đng ri li nước ngoài; thp niên 1990 – du hc ri li; thp niên đu thế k 21– s ra đi ca tng lp tinh hoa, mà my năm gn đây ch yếu là nhng người mi giàu lên.

Sách Chiến tranh nhân tài xut bn năm 2009 cho rng Trung Quc “tuyt đi là quc gia tht thoát nhân tài s lượng nhiu nht, thit hi ln nht”. Tuy chưa có s liu chính thc, nhưng mt s thng kê ngành ngh cho thy riêng tnh Chiết Giang là nơi tp trung nhiu nhà giàu Trung Quc, hàng năm có ít nht 1500 người hoàn tt th tc ra nước ngoài đnh cư, và con s này tăng 10-20% hàng năm, phn ln là thương nhân. S người mun ra đi còn nhiu hơn thế. Đây là dp các công ty môi gii xut cnh đua nhau thành lp và hái ra tin.

S người ra đi nói trên đu là nhng người khi nghip trong thi đi ln này, nhưng bây gi h chn mt thân phn khác đ sng, không còn gi đa v nhà giàu, người có máu mt quê nhà na mà chp nhn đa v công dân loi bét trong xã hi phương Tây. Rt nhiu người giàu không tha nhn h ra đi đ hưởng th cuc sng sung sướng. Suy nghĩ chính khiến h mun di cư là vì công vic ca mình và vì tương lai ca con cái.

Còn có nhng chuyn đáng tranh cãi hơn: t năm 1978 ti nay đã có 1,06 triu hc sinh Trung Quc du hc nước ngoài, trong đó ch có 275 nghìn người v nước. Nghĩa là có 785 nghìn thanh niên tun tú chy ra ngoài nước, tương đương 30 ln s sinh viên trường Đi hc Bc Kinh và Đi hc Thanh Hoa.

Tng lp tinh hoa ra đi mang theo cht xám, công ngh, tài sn, và c nim tin mà mt quc gia đang trưởng thành không th thiếu được.

Tình trng đông đo người dân b đt nước mình ra nước ngoài sinh sng là mt trong các Ch s quc gia tht bi (Failed States Index) – mt khái nim do tp chí chính tr hc ni tiếng Foreign Policy và mt think tank M là Fund for Peace đưa ra năm 2005. T đó ti nay năm nào h cũng công b bng xếp hng các quc gia tht bi.

Có mt s tht đáng bun là tuy my chc năm nay Trung Quc liên tc dn đu thế gii v tc đ tăng trưởng kinh tế và sc mnh tng hp quc gia, nhưng năm 2009 li b rơi vào hàng ngũ các quc gia tht bi nht trên thế gii, tc thuc vào khi 60 quc gia có ch s tht bi cao nht (Trung Quc xếp th 57 trong s 177 quc gia được kho sát; năm 2010 th 62 tc khá hơn). Sc ép tng dân s quá ln, trong đó có nhân t tht thoát dân di cư ra nước ngoài, là mt trong ba nhân t chính làm cho Trung Quc cam chu s phn hm hiu này.

Mt điu đáng chú ý: dân Trung Quc di cư không phi là dân t nn như các quc gia đói nghèo lon lc châu Phi, mà là tng lp tinh hoa rt cn cho mt xã hi mi trưởng thành.

Làn sóng di cư mi

Trong thp niên đu thế k 21, kinh tế Trung Quc tiếp tc tăng trưởng mnh, tng lp người giàu nhanh chóng tăng lên, nhưng các t nn sinh ra trong quá trình chuyn đi xã hi cũng làm tăng thêm s người không chu ni sc ép ca giá nhà đt và s ngt ngt khi b kp gia các mâu thun. Khi y nước ngoài tr thành nơi tt nht đ h tìm đến. Đây là mt quá trình la chn có suy nghĩ lý trí ca h.

Mt bình lun viên ca mng Reuters tng kết: đt dân di cư tinh hoa mi này có 3 đc đim: 1- Thành phn chính không ch còn là trí thc hoc cán b chuyên môn bc cao như trước kia, mà là người giàu; 2- H mang đi mt lượng tài sn ln kiếm được ti Trung Quc; 3- Sau khi chuyn xong quc tch và thu xếp n tha đ con cái nước ngoài, h li v Trung Quc tiếp tc làm ăn kiếm tin trên “chiến trường” quen thuc này.

Cho dù trước mt s lượng nhân tài và tài sn tht thoát ra nước ngoài còn chưa quá ln, song tình trng ngày mt nhiu nhân vt tinh hoa xã hi b đt nước ra đi và tr thành tng lp nòng ct làm ra ca ci cho nước ngoài đã gióng lên hi chuông báo đng khiến Trung Quc phi cnh giác khi tiến sang thp niên th hai ca thế k 21.

Vì l đó, t Quc tế Tiên khu Đo báo (xut bn ti Bc Kinh) đã c phóng viên đi khp nơi phng vn nhng người Trung Quc b t quc ra đi.

Bà L Vn Manh mi đây đnh cư ti Canada và kiếm được vic làm trong mt công ty ô tô đa phương cho biết, câu chuyn ra đi ca bà có nhiu tình tiết đau bun. Vn dĩ có gia cnh khá gi, 6 năm trước, bà b vic làm trong mt xí nghip quc doanh ăn nên làm ra quê nhà, theo chng lên Bc Kinh kiếm vic làm, nhưng khi thy Bc Kinh chng hơn gì ch cũ nên hai v chng bàn nhau sang Canada đnh cư. Chi phí hết mt na tin tiết kim, bà mi xin được giy phép mang con sang Toronto đnh cư, nhưng ông chng li không đi được, vì thế rt có th cuc hôn nhân ca h s tan v, điu làm bà rt bun lòng. Sang đây bà ch còn là mt người dân bình thường nht ch không “có máu mt” như hi còn quê nhà. Nhưng bây gi bà không h ân hn v quyết đnh ra đi. “Tin thì có th tiếp tc kiếm, song cm giác sung sướng và tâm trng yên tĩnh mi là th vô giá, ch đây mi có”, bà nói.

L Vn Manh ch là trường hp bình thường nht trong làn sóng đnh cư nước ngoài gn đây. S liu cHi các t chc môi gii xut cnh vì vic riêng  Bc Kinh cho thy: năm 2009 s người Trung Quc khai báo có visa loi EB-5[1] sang M làm dân di cư đu tư tăng gp 2 năm trước, t 500 người năm 2008 tăng lên ti hơn 1000 người. Đng thi s chuyên gia k thut xin ra nước ngoài trong 10 năm qua thì nhiu gp 20 ln s dân di cư đu tư. S liu chính ph M công b cho thy, lượng người Trung Quc được duyt cp visa EB-5 tăng mnh trong năm 2010, chiếm khong 70% tng s visa loi này đã cp.

Canada là nơi người Trung Quc đến nhiu th hai. Cc Xut nhp cnh Canada cho biết: năm 2009 có 2055 người nhp cư vào Canada , trong đó 1000 là người Trung Quc; riêng s người Trung Quc nhp cư tnh Quebec tăng 70%.

Australia luôn có cơn st nhp cư. S liu ca Cc Thng kê nước này cho biết: t 7/2009 ti 1/2010, đã có 7800 người Trung Quc đi lc nhp cư Australia, t l người Trung Quc đã vượt t l người nhp cư truyn thng t Anh và New Zealand, và c n Đ.

Quc gia-thành ph Singapore nh bé đông dân cũng là đim đến ca nhiu người Trung Quc mun con cái h được đng thi hưởng hai nn văn hoá phương Đông và phương Tây.

Nhng s liu nói trên cho thy tình trng di dân Trung Quc cc kỳ nghiêm trng. Ông H Vĩ Lược, nghiên cu viên Vin Nghiên cu dân s và kinh tế lao đng thuc Vin Khoa hc xã hi Trung Quc cho rng có l đúng là đã xut hin cái gi là Đt sóng di dân th ba, nhưng không phi ch vì s lượng dân di cư tăng lên mà ch yếu là các đc đim ca s dân di cư mi này, như hc vn cao, tay ngh cao, giá thành cao, ttính tinh hoa ca qun th dân di cư. “Đt di dân thp niên 1980 có tính mù quáng rt ln, đt di dân thp niên 90 có tính lý trí nht đnh, còn đt di dân này thì có tính lý trí tng hp” – H Vĩ Lược nhn đnh. “Tính lý trí tng hp” là điu được dư lun quan tâm hơn c khi nói v đt di cư này.

L Vn Manh là thí d tiêu biu ca “Tính lý trí tng hp”. Trước ngày ra nước ngoài, bà có mt gia đình hnh phúc, công vic làm ăn rt tt, đang tr thành tng lp tr ct ca xã hi Trung Quc, vì thế bà không ham mê ra nước ngoài. Nhưng bà đã b ra 6 năm phn đu gian kh đ được ra nước ngoài đnh cư, mc tiêu ca bà không phi vì danh li hoc vì đ kiếm tin, mà ch vì mun nâng cao cht lượng cuc sng, mun được hưởng s giáo dc tt hơn và mt xã hi tt lành hơn. Đó là logic đin hình ca tng lp tinh hoa mi Trung Quc.

Có điu đáng chú ý: ti Trung Quc, tinh hoa (elite) là mt khái nim mù m; khi gn vi nhân tài thì nó có nghĩa là trách nhim, khi gn vi tài sn thì nó đi din cho nhng người đã được hưởng li trong my chc năm ci cách m ca ca Trung Quc, khi gn vi quyn thế thì nó biến thành t ng nói lên s bt công trong xã hi. Khi tinh hoa và dân di cư t hp thành mt phc t thì nó báo trước mt vn đ ln không cho phép b qua trong quá trình trưởng thành ca mt quc gia.

Mt c người ln ca?

Hc gi Tăng Tnh Tn Vin Nghiên cu sinh thuc Vin Khoa hc xã hi Trung Quc cho rng kết lun “mt c người ln ca” có l còn quá sm. Trong thi đi toàn cu hóa ngày nay, vic xut hin làn sóng di cư có tính tt nhiên và tính hp lý. Trên thc tế, trước đi lc Trung Quc thì Đài Loan, Singapore, Hàn Quc, và thm chí mt s nước phát trin cũng tng xut hin làn sóng di cư ra nước ngoài ca gii tinh hoa. Dư lun hi y ph biến cho rng hin tượng đó gây thit hi cho Đài Loan, nhưng v sau qua vic “lưu chuyn nhân tài” thì li thy rt hu ích. Làn sóng di cư t đi lc Trung Quc gn như din li cnh tng xy ra ti Đài Loan năm xưa.

Dưới thi hai cha con h Tưởng cai tr, các gia đình bình thường Đài Loan coi du hc nước ngoài là ước mun cao nht đi vi con cái mình. Trong thi kỳ cao trào du hc hi thp niên 1970-1980, ch có 20% s du hc sinh v Đài Loan làm vic. Trong 10 năm qua, Đài Loan li đóng góp cho Australia 90 nghìn dân di cư, trong đó s người có trí thc tăng dn. Thế nhưng xét tình hình hin nay, Đài Loan, Singapore và n Đ chưa thy xy ra thit hi không th bù đp do dân di cư ra nước ngoài. Đó là do bn thân vic lưu chuyn nhân tài có tính tun hoàn, ngoài ra còn mt lý do quan trng hơn là hi y 3 nước và lãnh th nói trên đu áp dng các bin pháp đúng đn đ thu hút nhân tài và m đường cho h v nước.

Đi lc Trung Quc cũng th hin quyết tâm rt ln v mt đào to và thu hút nhân tài trong 10 năm ti bng vic va mi công b Đ cương quy hoch phát trin nhân tài trung dài hn nhà nước.

Vì sao h b đt nước ra đi?

Dư lun Trung Quc rt quan tâm ti hin tượng ngày càng có nhiu người xut ngoi. S ni nhau ra đi ca các ngôi sao đin nh-truyn hình-truyn thông h yêu quý đã gây xôn xao dư lun: Lý Liên Kit, Trn Khi Ca … sang M; Trn Minh, Tưởng Đi Vi… sang Canada. Vic Cng Li nhp quc tch Singapore (11/2008) được dân mng bàn tán sôi ni nht, có l vì ch quá ni tiếng trong gii đin nh và đng thi còn là y viên Chính Hip toàn quc. Lý Liên Kit (chuyn sang M), Triu Vi, v.v… đã noi gương ch. Dân mng Trung Quc xôn xao bàn tán chuyn trên và không ít người chê trách các ngôi sao y “không yêu nước”.

Có khá nhiu cách gii thích lý do xut ngoi, tuy không phi ai cũng tht lòng nói ra. Dĩ nhiên người ra đi ch vì mun tìm kiếm li ích cho bn thân và cho con cái; ch yếu là mun ci thin cht lượng cuc sng. H cho rng phương Tây có đi sng yên bình, thanh thn, trt t, n đnh hơn Trung Quc, các dch v và phúc li công cng hoàn ho. Giáo dc phương Tây thích hp hơn, khác hn nn giáo dc Trung Quc trng thi c, hành h lũ tr đến mc làm chúng s đi hc. Còn có các lý do khác như gi quc tch Trung Quc thì đi đâu cũng phi xin visa, rt phin phc mt thi gi, trong khi nếu có quc tch M, Nht, Singapore … thì có th đi trên 130 nước mà không cn xin visa, rt tin cho nhng ngôi sao đin nh-truyn hình luôn phi ra nước ngoài đóng phim hoc hi hp. Cũng có người nói h mun sinh con th hai, th ba ( Trung Quc ch được sinh mt con)….

Gii nhà giàu Trung Quc xut ngoi vi nhng lý do có chút khác. H rt nhy cm vi s an toàn tài sn ca mình. Tuy t lâu Trung Quc đã ban hành điu lut bo đm tài sn cá nhân, nhưng trên thc tế nhng người giàu đu chưa yên tâm.

Ti Trung Quc, các doanh nhân không th yên tâm ch làm kinh doanh, mà phi b nhiu công sc lo dàn xếp “quan h” vi chính quyn. Các doanh nghip có quá nhiu “m chng” đ mt trông coi, qun lý h. Nht là các doanh nghip giàu có thì chng khác gì miếng tht béo ai cũng mun xà xo kiếm chút li ích. “Làm kinh doanh Trung Quc mt lm” – ông Chu Tân L, Ch tch công ty Hi Nguyên có ln bc bch trên Đài Truyn hình trung ương.

Ngô Giai Xuyên, 42 tui, nhà kinh doanh bt đng sn có tài sn c chc triu Nhân Dân T th l: tôi không có cm giác an toàn khi kinh doanh Trung Quc, luôn nơm np lo s chng biết mt ngày nào đó s có mt ban ngành nào đy ly mt lý do nào đó làm tan tành toàn b s nghip tôi gây dng được. “Tôi làm ngh bt đng sn, ai cũng nghĩ đây là mt ngành mà chính quyn và doanh nghip x chung mt chiếc qun. Thc ra đâu phi thế. Mi ln bàn bc vi chính quyn mt d án nào, bao gi tôi cũng bc tc đy bng”, ông Ngô nói.

Ông k: Cách đây vài năm, tôi làm mt d án huyn, nhà xây xong chưa bán hết, vì quá thiếu tin mt nên đành ký vi cơ quan thuế huyn y mt tha thun “Dùng nhà np thuế”. V sau cơ quan y không báo chúng tôi biết mà t chc bán đu giá, đem bán nhà chúng tôi xây cho cán b cơ quan h vi giá bng na giá n đnh trong tha thun. Nhà bán hết nhưng thuế thì chưa np, thế là chúng tôi nhn được thông báo “trn thuế”. Rc ri y kéo dài 1 năm rưỡi mi gii quyết xong, công ty tôi chu thit hi rt ln. L ra tôi có quyn kin v này ra tòa, nhưng dân kin quan thì giá thành rt cao, tôi sao lo được tin, đành chu thua.

T ln đó tr đi tôi thc s cm thy không còn chút cm giác an toàn nào na. Có quá nhiu cơ quan nhà nước có th “hành” doanh nghip. Khiếp nht là khi cán b gii quyết sai mt v vic nào đy thì h thà dùng mt cái sai khác đ che giu cái sai kia, và cũng chng nhn h sai, ch doanh nghip là chu thit. Nếu tôi đãi đng h không chu đáo thì công ty lp tc gp khó khăn. Mi ngày tôi làm vic 18 tiếng đng h, phi dc sc đi phó s quy nhiu ca các cơ quan giám qun, ngày nào cũng lu bù mi h nhu nht khiến tôi mt mun chết.

Nghe bn bè nói ra nước ngoài làm ăn thoi mái hơn nhiu, không cn quan h vi chính quyn, thuế má cũng nh, làm được hay không là do mình thôi. Môi trường như thế tht quá thu hút tôi. Rt nhiu doanh nhân bn tôi đu mun di cư. Tôi cho rng nhà nước nên có chút cm giác v nguy cơ này, Ngô Giai Xuyên kết thúc tr li phng vn.

S chán ghét cơ chế giáo dc xơ cng thiếu tính nhân văn Trung Quc là mt nguyên nhân khác khiến người ta mun di cư. Nhìn chung các nhà giàu Trung Quc thường đ con h hc xong cp 3 ri đưa c gia đình ra nước ngoài đ chúng hc đi hc. H cho rng giáo dc cơ s Trung Quc rt có ích cho vic trau di kiến thc ph thông, nhưng giáo dc đi hc thì cht lượng còn thp, khâu thi c gây nhiu phin hà.

Phn ln các nhà giàu Trung Quc mi đây di cư ra nước ngoài đu chia s quan đim nói trên ca ông Ngô. Đúng là chính quyn chưa to môi trường kinh doanh thun li cho các doanh nhân, khiến h luôn có cm giác không an toàn; li thêm cơ chế giáo dc lc hu khiến h lo lng cho tương lai ca con cái mình. Đây là hai lý do chính khiến nhiu doanh nhân mi giàu lên ny sinh ý đnh ra nước ngoài.

Nguyn Hi Hoành

[1] Là loi visa do chính ph M đt ra nhm thu hút đu tư nước ngoài. Mi năm M cho phép nhn 10.000 người nhp cư theo din visa EB-5. Mun có visa này, người nhp cư phi đu tư vào M ít nht 1 triu USD (hoc 0,5 triu nếu đu tư vào khu vc to vic làm); phi lp công ty mi; phi to ra vic làm cho ít nht 10 người M trong ít nht hai năm …

Nghiên cu Quc tế