Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Bassam Tawil: Ý nghĩa đích thực của khẩu hiệu “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”, Mena-Watch, Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ

Anwar El-Ghazi
Li gii thiuCu th bóng đá Anwar El Ghazi (28 tui), Tin đo ca Mainz 05, thuc câu lc b Bundesliga, đã b câu lc b ca anh ta đình ch thi đu ngày 17-10-2023, sau khi anh ta chia s trên Instagram khu hiu: “T sông ti bin, Palestine s được t do”, sau cuc tn công ca Hamas sang Israel ngày 7-10-2023. Xin được gii thiu bài viết liên quan ti khu hiu này, đ mi người hiu rõ hơn vì sao Ghazi b treo giò.

Các nhà hot đng “ng h Palestine” phương Tây đang c gng biến khu hiu thù đch chng Israel, thành khu hiu vì dân ch, bình đng và nhân quyn.

Nhng sinh viên ch trích Israel thường hô vang khu hiu “T sông ra bin, Palestine s được t do” (From the river to the sea, Palestine will be free) ti nhiu khuôn viên đi hc M, Canada, Australia và châu Âu. Khu hiu này, v cơ bn có nghĩa là Israel không có quyn tn ti trên vùng đt gia Jordan và Đa Trung Hi – nói cách khác, trên toàn b lãnh th to nên Israel, có biên gii vi Jordan là sông Jordan. Khu hiu đó đã được các nhóm Hi giáo quá khích và Liên đoàn Rp ng h, công khai kêu gi loi b Israel.

Khu hiu này đã được hô vang ti mt s nơi, dưới đây là mt vài ví d:

– Ti mt cuc hp gn đây ca Hi đng Sinh viên Đi hc Sydney, nơi các sinh viên Do Thái b các thành viên hi đng khác ngăn cn phát biu hoc trưng bày c Israel vào Ngày Đc lp ca Israel.

– Ti mt trong s các t chc ng h Palestine t chc mt cuc biu tình New York vào ngày 8 tháng 4 vi khu hiu “Không được đng ti Al-Aqsa [Nhà th Hi giáo]”, nơi các din gi không ch hô vang khu hiu chng Israel, mà ca ngi c khu hiu “Kháng chiến” ca người Palestine và nhng “lit sĩ” ca h.

– Ti mt s kin ca các nhóm Do Thái Đi hc College London hi đu năm nay, khi hàng chc nhà hot đng chng Israel hô vang “Gii phóng Palestine t sông ra bin”. Mt din gi trong cuc biu tình chng Israel đã tuyên b rõ ràng: “Chúng ta nên kêu gi quân đi Rp và Hi giáo gii phóng Palestine”.

Cui năm ngoái, cng đng Do Thái ti Đi hc Northwestern Chicago đã b sc khi phát hin ra rng, bn in bài viết quan đim ca sinh viên Do Thái Lily Cohen v nim t hào v bn sc Do Thái ca cô đã b biến thành mt tm áp phích ln có dòng ch “T sông ti bin, Palestine s được t do”. Tht khó có th chp nhn rng các nhà hot đng chng Israel không biết khu hiu này có ý nghĩa gì – c th là li kêu gi vũ trang chung cho nhng k mun tiêu dit Israel.

Ci m và trung thc

Khu hiu này phn ánh mong mun ca Iran và các nhóm khng b y nhim ca nước này – đc bit là Hamas, Thánh chiến Hi giáo Palestine (PIJ) và Hezbollah – thay thế Israel bng mt quc gia Hi giáo th 57: T Jordan đến Đa Trung Hi. Các nhà lãnh đo và quan chc Iran liên tc lp li rng, h mun “xóa Israel khi bn đ” hoc “khi s sách”.

Mi đây, B Ngoi giao Iran tuyên b, Jerusalem là “th đô vĩnh cu ca mt Palestine t sông ti bin”, mt ln na nhc li li kêu gi tiêu dit Israel. Trước chuyến thăm gn đây ti Syria, Tng thng Iran Ebrahim Raisi bày t mong mun ca chế đ ông là loi b Israel [khi b mt trái đt].

Nhóm khng b Hamas được Iran hu thun, hin đang kim soát Di Gaza, không b l cơ hi nào đ tuyên b ý đnh ca mình và gi thông đip tương t ti thế gii. Vào tháng 12 năm 2022, nhân k nim 35 năm thành lp, Hamas công b khu hiu “Palestine t sông ra bin”, kèm theo bn đ khu vc không bao gm Israel.

Đu năm nay, th lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tái khng đnh mc tiêu tiêu dit Israel ca t chc mình khi nói: “Toàn b Palestine, t sông ra bin và t Ras al-Naquora [ biên gii Israel-Lebanon] đến Umm al-Rashrash [ Eilat, thành ph cc nam ca Israel] là mt vùng đt duy nht không th chia ct và không th bán hay thương lượng”.

Người phát ngôn ca Hamas, Husam Badran cũng nhc li s ng h ca nhóm ông đi vi vic loi b Israel, nói rõ: “Palestine, như chúng ta biết, tri dài t sông ra bin – không thiếu mt phân“.

Vi khu hiu này, Iran và Hamas đang thng thng tuyên b rng, không có ch cho mt nhà nước Do Thái Trung Đông và vùng đt tri dài t sông Jordan đến Đa Trung Hi, thuc s hu ca người Hi giáo và không được trao cho nhng người không theo đo Hi.

Điu 11 ca Hiến chương Hamas không còn ch đ nghi ng; nó đơn gin là mang tính cht dit chng: “Phong trào Cng hòa Hi giáo [Hamas] tin rng, vùng đt Palestine là mt vùng đt [s hu thiêng liêng] ca Hi giáo, dành riêng cho các thế h Hi giáo tương lai cho đến Ngày Phán xét. Nó, hoc bt kỳ phn nào ca nó, không được phép lãng phí. Nó, hoc bt kỳ phn nào ca nó, không được phép t b. Không mt quc gia Rp riêng l nào hay tt c các quc gia Rp, không mt v vua hay tng thng hay tt c các v vua và tng thng, không mt t chc nào hay tt c cùng nhau, dù là người Palestine hay người Rp, có quyn làm điu này”.

Điu 13 ca Hiến chương Hamas công khai ng h vic s dng vũ lc đ giết người Do Thái và tiêu dit Israel: “Không có gii pháp nào cho vn đ Palestine ngoài thánh chiến. Các sáng kiến ​​hòa bình, các cuc đàm phán và hi ngh quc tế đu lãng phí thi gian và là n lc vô ích”.

Điu 15 ca Hiến chương Hamas nêu rõ: “Jihad là nghĩa v cá nhân ca mi người Hi giáo. Trước s chiếm đot Palestine ca người Do Thái, vic giương cao biu ng thánh chiến là điu bt buc. … Cn thiết lp tinh thn thánh chiến trong lòng dân tc đ h đi đu vi k thù và gia nhp hàng ngũ nhng người chiến đu”.

T chc Thánh chiến Hi giáo Palestine (PIJ), mt nhóm khng b khác được Iran hu thun, có tr s ti Di Gaza, cũng khng đnh rng, toàn b đt nước t Jordan đến Đa Trung Hi phi nm dưới s cai tr ca Hi giáo. Ging như Hamas, PIJ đã tham gia vô s cuc tn công khng b chng li Israel và bác b quyn tn ti ca Israel.

Đng lõa vi bn khng b

Khẩu hiệu này không phải là lời kêu gọi bình đẳng hay dân chủ. Nguồn: Andrew Ratto / Wikimedia Commons

Các nhà hot đng chng Israel hô vang khu hiu “T sông ra bin, Palestine s được t do”, đang ng h – dù c ý hay không – h tư tưởng ca các giáo sĩ Hi giáo Iran, Hamas, Thánh chiến Hi giáo, Fatah và các nhóm khng b khác, nhng người t lâu đã và đang làm vic, nhm tiêu dit Israel.

Nhng nhà hot đng này, nhng người thường t mô t mình là “ng h Palestine”, thc ra không quan tâm đến người Palestine hay “vic gii phóng Palestine”. Nếu h quan tâm, thay vào đó h s đòi hi nhng cơ hi tt hơn cho người Palestine, mt chính ph Palestine ít tham nhũng hơn, vic áp dng pháp quyn dưới s lãnh đo ca người Palestine, quyn bình đng, quyn ca ph n và tr em, cũng như quyn t do ngôn lun, hi hp và báo chí.

Nhng người biu tình “ng h Palestine” hin nay không gì khác hơn là nhng k căm ghét Israel, tht ra là nhng người bài Do Thái, nhng người liên minh vi nhng k cc đoan và khng b người Rp và Hi giáo. Bng cách hô vang “T sông ra bin, Palestine s được t do” trong khuôn viên các trường đi hc phương Tây, hay ti các cuc biu tình New York, h đóng vai trò là cơ quan ngôn lun cho nhng k khng b, giết người máu lnh hàng ngày trong trường hc, quán cà phê và trên đường ph, như v x súng giết chết mt bà m Do Thái và hai cô con gái trên đường đi mng ngày l ca người Do Thái Thung lũng Jordan hi đu tháng Tư. Hamas thm chí còn công khai khoe rng, t chc này đng đng sau v sát hi gia đình Dees, người Anh, gc Do Thái này.

Ln ti, khi ai đó M, Canada hoc Châu Âu hô khu hiu này, h nên lưu ý rng, h đang h tr chế đ Iran, theo như các bài tường thut, đang đu đc hàng trăm n sinh và treo c chính công dân ca mình vì nhng “ti ác” như “xúc phm tôn giáo” và h tr các t chc y quyn ca Iran, Hamas, T chc Hi giáo Palestine và Hezbollah, được lit vào nhng nhóm khng b.

______

Tác gi: Bassam Tawil là mt người Rp theo đo Hi, sng Trung Đông. (Bài này là phiên bn sa đi và m rng mt chút ca mt bài báo tiếng Anh do Vin Gatestone xut bn. Dch và biên tp: Alexander Gruber).

Ngun: Die wahre Bedeutung der Parole “From the river to the sea, Palestine will be free”, mena-watch.


Báo Tiếng Dân