Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Thời báo Hoàn Cầu bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden, Nguyễn Hải Hoành biên dịch

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 10/9 tại Hà Nội. Ảnh: Báo VietnamNet


Hi ngh thượng đnh New Delhi ca Nhóm G20 va bế mc trong tình hình các bên bt đng nghiêm trng và thế gii bên ngoài không thun li, cui cùng đã thông qua bn tuyên b chung th hin nguyn vng chung ca cng đng quc tế v đoàn kết và hp tác, cùng nhau vượt qua khó khăn và gác li mt s bt đng nghiêm trng. Thế nhưng, chuyến đi ca Tng thng M Biden sau khi ri New Delhi li kéo mi người v đến thc tế chính tr quc tế phc tp và thô ráp hơn. Ngày 10 tháng 9, Biden đến Hà Ni, Vit Nam, bt đu chuyến thăm ngn ngi đã được bàn tán m ĩ, người dưng nước lã cũng đu biết.

K t khi quan h M-Vit bình thường hóa vào năm 1995, tt c các Tng thng M đương nhim đu đến thăm Vit Nam. Có th coi điu đó là mt kiu trng th nào đy ca Washington đi vi Vit Nam, nhưng trước đây chưa bao gi như ln này, bc l hết mc thái đ li dng và thiếu tôn trng Vit Nam ca Washington. Coi trng là coi trng, nhưng nó không th được đánh đng vi tôn trng, “coi trng” vi nhng mưu đ riêng thc ra là biến quc gia đi tượng thành công c và là s mit th căn bn đi vi mi quan h bình đng và cùng có li. Chính truyn thông M và phương Tây đã lôi s vic này ra ánh sáng.

K t khi tin Biden s đi Vit Nam được tung ra cho ti nay, nhiu phương tin truyn thông M và phương Tây đã xôn xao m ĩ sut hơn na tháng, nhưng hu như có th nói tt c các bn tin và bình lun đu “trăm bài như mt”. Mt s cơ quan truyn thông nói thng ngay ti tiêu đ rng “Biden đến Vit Nam là c gng mi nht đ chng li Trung Quc”. Đây là mt hin tượng bt thường đi vi sàn din n ào nhn nho ca dư lun M và phương Tây, nhưng t nó đã hé l s tht không my sáng sa v chuyến thăm Vit Nam ca Biden. Đây là li nhc nh mnh m và liên tc mà dư lun M và phương Tây vô tình mang li cho Vit Nam.

Trước hết, Biden không vì Vit Nam mà đến Vit Nam, như đài Phát thanh Quc tế Pháp đã nói, các hot đng ngoi giao châu Á ca Biden đu xoay quanh mt trung tâm là “chng li nước ln th hai thế gii (Trung Quc)”. Nói cho đến cùng, đó vn là chuyn chơi trò đa chính tr, coi Vit Nam là phm vi thế lc nước ln đ tranh giành. S đnh v ca Washington đi vi Vit Nam rt rõ ràng, đó là cái “quc gia bn l [摇摆国]” như cách nói ca Điu phi viên Nhà Trng v các vn đ n Đ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell. Nói cách khác, theo h nhìn nhn thì, đi vi M, hơn thế na, Vit Nam có “giá tr có tính công c” đ đi phó vi Trung Quc.

Th hai, cái mà Biden rao bán cho Vit Nam là th Vit Nam không mun và cũng không phù hp vi li ích quc gia ca Vit Nam, như mt hc gi M nói: “So vi Hà Ni thì Washington càng hăng hái chp nhn ri ro làm cho Bc Kinh cm thy bt an”. Nói ngược li, truyn thông M và phương Tây đã bàn lun lâu như thế nhưng trên vn đ chuyến thăm ca Biden có th mang li cho Vit Nam nhng li ích thc tế hoc điu gì tt đp thì chng ai nói được mt vài điu cho ra nh; trên mt mc đ nht đnh, đó thc ra cũng là chuyn “Không có go, khéo my cũng chng thành cơm”.

Dư lun M, phương Tây và Washington không quan tâm đến li ích quc gia ca Vit Nam, điu h thc s quan tâm là làm thế nào đ Vit Nam “rơi vào vòng tay ca M”. Bng dưng bài viết trên tp chí “Nhà ngoi giao” ca M ly tiêu đ là “Đã đến lúc Vit Nam phi la chn”. Dù đã biết rõ Vit Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác không mun và đã luôn c gng hết sc đ tránh chn phe gia Trung Quc vi M nhưng dư lun M và Washington vn tiếp tc không ngng thúc đy theo hướng này, gây sc ép, cám d, thm chí ép buc. Đó là hot đng ngoi giao mà nước M thc thi c th và ép buc đi vi các quc gia ch quyn có ý chí đc lp.

Mt trong nhng mi quan tâm ln nht trong chuyến thăm ca Biden là nâng cp quan h M-Vit lên “quan h đi tác chiến lược toàn din”, theo cách nói ca truyn thông M, điu đó s khiến “Washington ngi ngang hàng vi Bc Kinh và Moskva trong h thng th bc ngoi giao ca Hà Ni”. Dư lun M ph biến tin rng điu này s khơi dy s cnh giác ca Trung Quc. Nếu không có tâm đa gì xu xa thì khi phát trin quan h song phương vi Vit Nam, vì sao M sao phi lo ngi Trung Quc không vui hay tc gin? Trung Quc không có thói quen can thip vào hot đng ngoi giao ca nước khác, cũng vui mng khi thy các nước chung sng hòa hp, hp tác cùng có li, nhưng nếu anh gi trò câu kết chng li Trung Quc thì Trung Quc không th b qua.

Cách đây không lâu, trong bui tiếp Trưởng Ban Đi ngoi Trung ương Đng Cng sn Trung Quc Lưu Kiến Siêu đến thăm, Tng Bí thư Đng Cng sn Vit Nam Nguyn Phú Trng đã nhc li rng phát trin quan h vi Đng, Chính ph và nhân dân Trung Quc luôn được coi là ưu tiên hàng đu. Vic Vit Nam mong mun duy trì s cân bng trong quan h vi hai nước ln Trung Quc và M là điu có th hiu được và không th chê trách, nhưng nhng gì M đang làm hin nay chng khác nào git mt cây sào gi thăng bng ra khi tay Vit Nam [khi đi trên dây], hoc thi lung gió ngược khiến Vit Nam không th gi được thế cân bng, điu này đúng là đòi hi Vit Nam phi đc bit thn trng.

Chúng tôi cũng nhn thy trong thông cáo báo chí tuyên b nâng cp quan h song phương, Vit Nam có kêu gi Washington “không s dng hoc đe da s dng vũ lc, không có nhng hành đng vi phm lut pháp quc tế đ làm phc tp thêm tình hình, và gii quyết tranh chp bng các bin pháp hòa bình”. Điu này mt mt gii thích Hà Ni không mun làm k cc mò cò xơi cho Washington, mt khác cũng cho thy các nước trong khu vc đã nhn thc rõ và hết sc cnh giác đi vi tính nguy him ca Washington.

Nguyn Hi Hoành biên dch t ngun tiếng Trung trên Thi báo Hoàn cu, ngày 10/09/2023.

Nghiên cứu Quốc tế