Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

Shi Jiangtao: Các động thái ở Biển Đông của Bắc Kinh đang đẩy Việt Nam và các nước khác trong khu vực vào sâu hơn trong vòng tay của Mỹ, SCMP, Cù Tuấn biên dịch

Tóm tt:

*Vit Nam s nâng cp quan h ca M lên ngang tm vi Trung Quc khi Tng thng Joe Biden đến thăm nước này ln đu tiên vào Ch nht


* Đng thái bt ng t nước đng minh cng sn lâu năm ca Trung Quc làm ni bt mi quan h thân thin truyn thng gia các nước Đông Nam Á đang tr nên xu đi trước hành đng phô trương sc mnh trên bin ca Bc Kinh


Mi quan h ca Trung Quc vi Vit Nam dường như sp có mt s thay đi mang tính đa chn, khi Hà Ni chun b nâng cp quan h vi Washington lên ngang hàng vi quan h vi Bc Kinh.


Bước nâng cp quan h mt ln hai bước mang tính lch s – t “đi tác toàn din” k t năm 2013 – lên “đi tác chiến lược toàn din” d kiến s được công b khi ông Joe Biden đến Hà Ni vào Ch nht trong chuyến thăm đu tiên trên cương v tng thng M.


Chuyến đi ca Biden và s nâng cp d kiến trong quan h song phương đánh du bước đt phá kép sau nhiu năm n lc ca M nhm lôi kéo Vit Nam, quc gia vn nghiêng v phía Washington nhưng vn tiếp tc hành đng cân bng trong cuc cnh tranh M-Trung.


S thay đi v đa v s nâng M lên hai bc, lên cp cao nht trong h thng ngoi giao ca Vit Nam – cùng vi Trung Quc, Nga, n Đ và Hàn Quc.


Điu này chc chn là mt bt ng ln đi vi Bc Kinh, vì Hà Ni ban đu bày t s thn trng v vic nâng cp vì có th có nhng hu qu đi vi mi quan h gia các nước láng ging đu do Đng cng sn cai tr.


Đng thái này dường như cũng nhm cng c cm giác b bao vây ca Trung Quc. Các quan chc và nhà quan sát Bc Kinh đã lên tiếng lo ngi v s tr li ca “ngoi giao tam giác” ca M, mà nhà ngoi giao hàng đu ca M lúc đó là Henry Kissinger đã khéo léo s dng cách đây na thế k đ làm nghiêng cán cân quyn lc trong Chiến tranh Lnh – bng cách m li chính sách ngoi giao trc tiếp vi Trung Quc đ chng li Liên Xô.


Bc Kinh đã cnh giác cao đ v s xâm nhp gn đây ca chính quyn Biden

trong vic xây dng các liên minh song phương và đa phương nhm vào Trung Quc, bao gm c liên minh quân s trên thc tế vi Nht Bn và Hàn Quc được công b ti hi ngh thượng đnh ba bên mang tính bước ngot Tri David vào tháng trước.


Trong mt cnh báo rõ ràng ti các nước láng ging ca Trung Quc hôm th By, nhà ngoi giao hàng đu Vương Ngh nói rng th phm đng sau nhng căng thng mi Bin Đông đang tranh chp phi b vch trn, cáo buc “k thao túng hu trường” đã khuy đng rc ri, rõ ràng là ám ch đến M. Ông cnh báo “thm kch” chiến tranh Ukraine không được phép xy ra châu Á.


Đây không phi là ln đu tiên ông Vương vin dn cuc khng hong Ukraine đ gióng lên hi chuông cnh báo v s can thip t bên ngoài vào khu vc.


Trong cuc đin đàm vi B trưởng Ngoi giao Vit Nam Bùi Thanh Sơn vào tháng 4 năm ngoái, ông Vương đã thng thn cnh báo v nguy cơ căng thng và đi đu trong khu vc do chiến lược n Đ Dương–Thái Bình Dương tp trung vào Trung Quc ca Washington.


Theo mt thông báo chính thc trên trang web ca B Ngoi giao Trung Quc, ông Vương nói vi ông Bùi Thanh Sơn: “Chúng ta không th đ tâm lý Chiến tranh Lnh tri dy trong khu vc và bi kch Ukraine lp li xung quanh chúng ta”. Ông Vương cho biết Vit Nam là mt quc gia xã hi ch nghĩa và kêu gi Vit Nam hp tác vi Trung Quc đ “chng li các ri ro bên ngoài [và] đi phó vi các tác đng lan ta ca cuc khng hong Ukraine trong khu vc”.


Li cnh báo ca ông Vương vào năm ngoái được đưa ra ch vài tun sau khi chính thc trin khai chiến lược n Đ Dương–Thái Bình Dương ca Biden, trong đó coi Vit Nam là mt trong nhng đi tác hàng đu trong khu vc ca Washington, cùng vi Đài Loan, n Đ, Indonesia và các nước khác.


Mc dù Hà Ni chia s thái đ mâu thun ca Bc Kinh đi vi vic Nga xâm lược Ukraine, nhưng nhng cnh báo lp đi lp li t Trung Quc dường như đã không ngăn được Vit Nam tăng cường quan h chính tr, quân s và kinh tế vi M trong bi cnh tranh chp bin gay gt gia Vit Nam vi nước láng ging Trung Quc hùng mnh hơn.


Trên thc tế, mi quan h nng m vi M ca Hà Ni mt ln na nhn mnh mi quan h thân thin truyn thng ca Bc Kinh vi các nước láng ging Đông Nam Á đã tr nên xu đi đến mc nào do căng thng âm Bin Đông, nơi c Vit Nam và Trung Quc đu nm trong s các bên tranh chp.


Theo truyn thông nhà nước Vit Nam, ngư dân Vit Nam tun trước cáo buc rng mt tàu tun duyên Trung Quc đã bn vòi rng vào tàu ca h gn qun đo Hoàng Sa đang tranh chp. Căng thng cũng bùng lên gia Bc Kinh và Manila sau khi lc lượng tun duyên Trung Quc bn vòi rng vào các tàu tun duyên Philippines vào tháng trước gn bãi cn Second Thomas (tên Vit: Bãi C Mây) đang tranh chp.


Vài ngày sau, khi các nhà lãnh đo khu vc tp trung ti Jakarta đ tham d hi ngh thượng đnh ASEAN thường niên vào tun này, vic Bc Kinh công b mt bn đ chính thc mi cng c các yêu sách lãnh th trên đt lin và trên bin rng ln ca mình đã gây ra mt cuc tranh cãi khác vi Vit Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và n Đ.


Chính quyn Biden rõ ràng đã được hưởng li nhiu nht t tranh chp lãnh th dai dng Bin Đông, điu này đã làm gia tăng lo ngi v mt Trung Quc ngày càng quyết đoán và t cho mình là trung tâm.


M đã nâng cp quan h vi Hip hi các quc gia Đông Nam Á lên quan h đi tác chiến lược toàn din vào cui năm ngoái, sau khi đưa Vit Nam tr thành thành viên ca khuôn kh “Quad Plus” vào năm 2020.


Bc Kinh t lâu đã t cáo nhóm Quad do M dn đu cùng vi n Đ, Nht Bn và Australia là mt khi an ninh chng Trung Quc và khi “NATO-n Đ Dương-Thái Bình Dương” đang hình thành.


“Theo nhiu cách, Trung Quc đang làm giúp công vic [ngoi giao] ca chúng tôi”, cu tr lý ngoi trưởng M David Stilwell nói vi hãng tin AP, s dng t viết tt PRC ca tên chính thc ca Trung Quc – Cng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Cù Tun biên dch.


Nguồn: How South China Sea moves by Beijing are sending Vietnam, others in region deeper into US embrace by Shi Jiangtao, South China Morning Post, 5 Sep, 2023.


https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3233488/how-south-china-sea-moves-beijing-are-sending-vietnam-others-region-deeper-us-embrace