Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Nhật Hiên: Mỹ-Việt nâng cấp quan hệ, rồi sao nữa?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo chung - Ảnh: TTXVN


Hoa Kỳ-Vit Nam tr thành Đi tác Chiến lược Toàn din, có l phn ln người Vit, dù trong hay ngoài nước, đu vui mng. Rõ ràng, ni s to ln v mi nguy b mt lãnh th lãnh hi, mt ch quyn t phía “anh bn vàng xu tính” phương Bc, s b cô lp, tt hu trên thế gii khiến đa s người Vit đu mong đng Cng sn nhìn ra phi trái, và không chn lm bn mà chơi, chn lm phe Ác thêm mt ln na.


Có điu, nếu vì vui mng h hi quá mà chúng ta ngi khen đng Cng sn đã tài ba, sáng sut, khen ông Nguyn Phú Trng biết nghĩ ti dân ti nước là khen quá đà. Nếu năm 1975 ngay sau khi va chiến thng (nh vũ trí, vin tr mi mt ca Liên Xô, Trung Cng, khi XHCN anh em và nh xương máu ca hàng triu người đã b la vào mt cuc chiến tranh mà c tưởng là chính nghĩa, thn thánh, đ đánh đui đế quc M xâm lược, “gii phóng” min Nam), đng Cng sn chp nhn bàn tay chìa ra đ bình thường hóa quan h ca M, hoc nếu năm 1986 khi c nước đng trên b vc chết đói vì nhng chính sách sai lm ca đng, hoc khi Liên Xô và khi XNCH Đông Âu sp đ, thay vì quay sang qu ly xin bình thường hóa quan h vi Trung Cng năm 1991…đng Cng sn chn con đường bt tay vi M, dân ch hóa đt nước thì chúng ta hoàn toàn có th khen đng Cng sn gii tht, sáng sut tht. Còn đng này, đi đến gn na thế k, khi đt nước đã tt hu hàng chc hàng trăm năm so vi các nước trong khu vc và thế gii, khi đã b “thng hàng xóm” đánh cho dp mt, la cho hàng vn ln, ly thêm mt lãnh th, lãnh hi, đo…mi quay đu thì là quá mun, không có gì đáng đ ca ngi quá li c.


Cũng đng vi khen ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng là người yêu nước, biết nghĩ cho dân cho nước. Ông Trng, mt người chuyên v lý lun Mác Lênin, chuyên ngành xây dng đng, là người mà mc tiêu ln nht trên đi là bo v đng, đánh tham nhũng cũng ch là đ cu đng nhưng phi “đánh chut đng đ v bình”, chn con đường luôn luôn nhn nhc, thn phc Trung Cng cũng là đ bo v chế đ “Nếu đ xy ra đng đ trên bin thì tình hình bây gi bt n thế nào, chúng ta có ngi đây mà bàn vic t chc đi hi Đng được không?”. 


Ông Trng thm chí còn là người có xu hướng đc tài, đã gt qua mt bên c điu l đng đ tiếp tc ti v bt chp tui tác, lý do sc khe, hay quy đnh Tng Bí thư gi chc v Tng Bí thư không quá hai nhim kỳ liên tiếp. Dưới thi ông Trng, nhng đi th chính tr nào cn đường ông đu b cho v ngi chơi xơi nước như ông cu Th tướng Nguyn Tn Dũng, cu Th tướng–cu Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc…hoc có nhng cái chết “đt ngt” rt l lùng như ông Trn Đi Quang–Ch tch nước, ông Nguyn Bá Thanh–Ch tch y ban nhân dân thành ph Đà Nng, Bí thư Thành y Đà Nng, ông Nguyn Văn Hùng, y Viên Trung Ương, phó ch nhim y Ban Kim Tra Trung Ương ca đng Cng sn Vit Nam, hay mi đây ông Nguyn Chí Vnh, Thượng tướng, nguyên Th trưởng B quc phòng Vit Nam đang khe mnh cũng xut hin vi b dng rõ ràng là không khe, b bnh “l” nào đó, chưa kể s lẳng lặng "biến mt" khi chính trường ca nhiu người khác v.v… Cho dù nhng điu này có liên quan trc tiếp đến ông Tng Bí thư Nguyễn Phú Trng hay không thì nó cũng cho thy dưới thi ông Trng, s đu đá tranh giành phía sau hu trường chính tr ca đng Cng sn vn hết sc khc lit và ông Trng, nếu còn ngi được như vy, thì không th “hin lành” cũng chng “lú” chút nào như người ta lm tưởng.


Tóm li, ông Trng, cũng như đi đa s các lãnh đo đng và nhà nước Cng sn Vit Nam không thc s yêu nước hay nghĩ cho dân cho nước bao gi mà h ch yêu đng, bo v đng, bo v quyn li ca phe nhóm và ca chính h. Nếu t giai đon 1930-1975 mc tiêu ln nht ca đng Cng sn Vit Nam là giành được quyn lc tuyt đi trên toàn quc, thì t sau ngày 30/4/1975 tr đi, mc tiêu ln nht ca đng là gi được quyn lc. Chuyn phi “đi mi” v kinh tế, chuyn sang kinh tế th trường – tht ra là “đi li cái cũ”, hay chuyn quay đu xin làm lành vi Trung Cng năm 1991 hay bây gi, xích li gn hơn vi M, cũng đu ch là đ gi được đng, gi được chế đ. Bi vì nếu thc tâm nghĩ đến dân đến nước thì đng Cng sn phi thy rng cn phi thay đi trit đ cái mô hình đc tài đc đng, đi theo con đường dân ch hóa, đa đng, tam quyn phân lp, là bn bè đng minh ca các cường quc dân ch thì mi thng nht được lòng dân, gii phóng được mi ngun lc ca dân tc, đ đưa Vit Nam tr thành mt quc gia giàu mnh, tiến b, nhân dân được t do, hnh phúc thc s và mi bo v được lãnh th, ch quyn.


Cũng đng quên đng Cng sn đã ký kết bao nhiêu th hip đnh, hip ước trên đi nhưng có bao gi tôn trng cái gì đâu? Có nâng cp quan h Vit-M lên c nào thì chính sách đi ni cũng s chng có gì thay đi, t t do ngôn lun, t do báo chí, t do hi hp, nhân quyn… s chng có gì thay đi.


V phía M, chính sách ngoi giao ca nước M t hi nào ti gi là thc tế, thc dng, đt quyn li ca nước M, người dân M lên trên hết, sn sàng b rơi đng minh nếu đng minh tr thành gánh nng, sn sàng bt tay vi k thù nếu điu đó là có li. Và cũng sn sàng thay đi, xoay trc 180 đ. Lúc này đây, M đang cn kéo Vit Nam ít ra là không đng hn v phía Trung Cng trong chiến lược ngăn chn, kìm hãm Trung Cng khu vc châu Á-Thái Bình Dương thì dù h sơ v nhân quyn, “thành tích” đàn áp tôn giáo, đàn áp nhng tiếng nói bt đng chính kiến ca đng Cng sn là hết sc ti t và ch có tăng lên ch không h gim đi trong nhng năm qua, thì chính ph M cũng s làm lơ mà thôi.


Là người Vit, dù đang sng Vit Nam hay bt c đâu, chúng ta cũng mong cho đt nước được phát trin, giàu mnh, người dân đ kh. Tuy nhiên, là người Vit, nht là người Vit quc gia, chúng ta cũng hiu rõ chính sách ngoi giao ca M và hiu rõ bn cht ca mt đng Cng sn, hay mt chế đ đc tài toàn tr hơn ai hết. Chúng ta hiu, t do, dân ch, hnh phúc cho người Vit Nam không th trông đi t s sp đ ca Trung Cng, t vai trò ca mt ông Tng thng M nói riêng hay c nước M nói chung, cũng không th đến t kh năng biết nghĩ li và t thay đi ca đng cm quyn–bi quyn lc là cái mà h không bao gi mun t b hay chia s. Chúng ta đã thy, t nhng vic c th như th mt tù nhân b oan, th nhng người bt đng chính kiến ra khi tù, dng mt d án hi nhiu hơn li đ cu bin, cu rng…mà nhà nước này còn không làm, nói gì nhng chuyn ln hơn?


T do, dân ch, hnh phúc ch có th đến tng bước, tng bước t s đu tranh, gây sc ép lên nhà nước tng ngày tng gi ca chính người dân Vit Nam. Mi người mt vic, dù trong hay ngoài nước, chúng ta bng vào nhng vic làm c th ca mình đ giúp người dân cùng nhìn ra s tht, cùng thoát ra khi s s hãi, tâm trng th ơ, cùng có mt khao khát chung, ước mơ chung là được sng đúng phm giá con người trong mt xã hi t tế, mt quc gia dân ch, giàu mnh, công bng, tiến b và người dân có quyn lên tiếng, tham gia vào vic nước…Đó là nhng điu mà chúng ta đang và s phi tiếp tc làm, ch không lc quan quá sc, trông ch hay tht vng vì nhng cái bên ngoài mà chúng ta không th quyết đnh được.


Nht Hiên