Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Stephen M. Walt: Chúng ta nên sợ Trung Quốc đến mức nào?, Foreign Policy, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Trung Nam Hải, trụ sở của chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Mt vn đ quan trng trong các cuc tranh lun hin nay v đi chiến lược ca M là các ưu tiên ca nước này trong cuc cnh tranh vi Trung Quc. M nên dành bao nhiêu ngun lc (tin bc, con người, thi gian, s chú ý,…) cho vn đ này? Liu Trung Quc có phi là thách thc đa chính tr ln nht mà M tng đi mt, hay ch là gã khng l vi đôi chân bng đt sét? Vic chng li Trung Quc có nên được ưu tiên hơn tt c các vn đ khác (như Ukraine, biến đi khí hu, di cư, Iran, …), hay nó ch nên là mt trong s nhiu vn đ và không nht thiết phi quan trng nht?

Đi vi mt s nhà quan sát – chng hn như Elbridge Colby – chng li Trung Quc là ưu tiên cao nht, và các nhà lãnh đo M không được đ mình b phân tâm bi Ukraine hoc bt kỳ vn đ chính sách đi ngoi nào khác. John Mearsheimer, người thnh thong là đng tác gi vi tôi, và Graham Allison, đng nghip Harvard ca tôi, đu quan tâm đến thách thc Trung Quc, và đc bit đến nhng gì h coi là nguy cơ chiến tranh đang gia tăng. Mt nhóm c vn ca Hi đng Quan h Đi ngoi gn đây đã lp lun rng các xu hướng quân s châu Á đang thay đi theo hướng có li cho Trung Quc, và kêu gi n lc gp đôi đ cng c kh năng răn đe, đc bit là ti Eo bin Đài Loan. Hal Brands và Michael Beckley cho rng sc mnh ca Trung Quc đang gn đt đến đnh, và Bc Kinh s chng th làm gì đ ngăn chn s suy tàn sau cùng ca mình, nhưng h coi kh năng này là mt vn đ cn cnh giác hơn là mt s trn an. Ngược li, Michael Swaine, đng nghip ti Vin Quincy ca tôi, và Jessica Chen Weiss, hc gi Đi hc Cornell, cho rng chúng ta đang phóng đi mi nguy mà Trung Quc gây ra và lo lng rng hai nước s rơi vào vòng xoáy t ng vc, theo đó khiến c hai bên cùng thit hi bt k ai là người chiến thng cui cùng.

Nhng đánh giá khác nhau này ch là mt ví d nh v các ý kiến mà bn có th tìm thy nhm d đoán qu đo tương lai ca Trung Quc. Tôi không biết ai đúng – và bn cũng vy – và tôi tha nhn rng mt vài trong s các nhà quan sát này biết nhiu v Trung Quc hơn tôi. Tt nhiên, tôi có linh cm ca mình, nhưng tôi khá tht vng khi cng đng các nhà quan sát Trung Quc không đt được s đng thun. Do đó, như mt hành đng công ích (và hy vng có th truyn cm hng cho h), tôi xin nêu năm câu hi ln hàng đu ca tôi v Trung Quc. Câu tr li cho nhng câu hi này s cho bn biết rõ hơn mình nên lo s đến mc nào.

1, Tương lai kinh tế ca Trung Quc sáng sa, đen ti, hay đâu đó gia hai thái cc này?

Quyn lc trong chính tr quc tế sau cùng vn da trên kinh tế. C nói tt c nhng gì bn mun v “sc mnh mm,” tài năng ca các nhà lãnh đo cá nhân, tm quan trng ca “bn sc dân tc”, vai trò ca cơ hi, và hơn thế na. Nhưng kh năng đ mt quc gia t bo v mình và đnh hình môi trường rng ln hơn vn ph thuc vào sc mnh kinh tế ca nó. Bn cn mt dân s đông đ tr thành mt cường quc, nhưng bn cũng cn mt lượng ca ci đáng k, cùng mt nn kinh tế đa dng và phát trin. Sc mnh kinh tế cng là th cho phép mt quc gia chế to nhiu vũ khí tiên tiến và hun luyn mt quân đi hng nht, cung cp loi hàng hóa và dch v mà nhng nước khác mun mua, t đó nâng cao cuc sng ca chính các công dân nước đó, đng thi to ra thng dư có th được s dng đ xây dng nh hưởng khp thế gii. Được nước khác công nhn là có năng lc và thành công v kinh tế cũng là mt cách đ giành được s tôn trng ca h, khiến h lng nghe li khuyên ca bn, và nâng cao sc hp dn cho mô hình chính tr ca bn.

Thành tích kinh tế ca Trung Quc trong 40 năm qua tht phi thường, và không mt nhà phân tích nghiêm túc nào tin rng nn kinh tế nước này s suy thoái đến mc b tt khi hàng ngũ các cường quc. Tuy nhiên, như s phc hi chm chp sau COVID đã cho thy, nn kinh tế Trung Quc đang phi đi mt vi nhng cơn gió ngược ngày càng mnh và khó mà yếu đi. Dân s nước này đang già đi và gim dn, nghĩa là lượng người lao đng ngày càng ít s phi h tr lượng người v hưu ngày càng nhiu. T l tht nghip ca thanh niên là hơn 21%, và tăng trưởng năng sut nhân t tng hp (Total Factor Productivity, TFP) đã gim mnh trong thp niên va qua. H thng tài chính ca Trung Quc vn còn thiếu minh bch và ngp trong n, trong khi lĩnh vc bt đng sn – tng là mt ngun tăng trưởng chính – cũng gp khó khăn ln. Tng hp nhng điu này li vi nhau, chúng ta s hiu ti sao nhiu nhà phân tích li bi quan v trin vng dài hn ca Trung Quc. Như tôi s tho lun dưới đây, chính sách ca M và cht lượng lãnh đo ca Trung Quc có th làm cho nhng vn đ này tr nên ti t hơn.

Tuy nhiên, tin vào tht bi ca Trung Quc s là mt v cá cược ri ro. Các ngành công nghip ca nước này đang thng tr mt s lĩnh vc quan trng – bao gm công ngh năng lượng mt tri và gió – và ngành xe đin ca h cũng vượt tri hơn phn còn li ca thế gii. Ba trong s các công ty xây dng hàng đu thế gii (gm c công ty có doanh thu hàng năm ln nht) là ca Trung Quc. Nước này đã tìm đ mi cách đ đm bo quyn tiếp cn các khoáng sn và kim loi quan trng, và dn dn có th vào v trí t chi quyn tiếp cn ca nhng nước khác. Có đ mi lý do đ kỳ vng Trung Quc s tiếp tc là mt ch th kinh tế ln trong tương lai xa. Nhưng câu hi ln là liu h có vượt qua được M, và đ M vĩnh vin tt li phía sau trong hu hết các khía cnh ca sc mnh kinh tế, hay hai bên s ngang hàng vi nhau. Ngay c khi biết câu tr li cho câu hi này, bn vn còn lâu mi biết mình nên lo lng đến mc nào.

2, Các bin pháp soát xut khu ca M có hiu qu không?

Cách bn tr li câu hi đu tiên ph thuc mt phn vào vic bn có tin rng cuc thương chiến ca chính quyn Biden chng li Trung Quc s thành công hay không. Bng cách ngăn Trung Quc tiếp cn cht bán dn tiên tiến (và các công ngh liên quan), M đang hy vng duy trì ưu thế công ngh trong lĩnh vc quan trng này. Dù các quan chc M nhn mnh rng nhng bin pháp này ch gii hn trong các quan ngi an ninh quc gia hp (điu mà C vn An ninh Quc gia Jake Sullivan mô t là “sân nh và hàng rào cao”), mc đích thc s có l là làm chm bước tiến công ngh ca Trung Quc trên din rng.

Câu hi đt ra là liu chiến dch này có thành công trong dài hn hay không. Ngay c vic phân tách mt phn cũng đòi hi s tr giá, và nhng hn chế này s làm chm s đi mi M, chưa k, các quc gia khác phi tuân theo thì chiến dch ca M mi có th hot đng. Các rào cn công ngh không bao gi hiu qu 100%, và chính sách này mang li cho Trung Quc mt đng lc ln đ dn tr nên t ch hơn. Vì lý do này và nhng lý do khác, các chuyên gia thường không đng ý v mc đ hiu qu ca các bin pháp này.

Đng quên rng khi các bin pháp kim soát xut khu phát huy tác dng – như trường hp Nht Bn năm 1941 – thì quc gia b nhm mc tiêu s không khoanh tay chu đng. Trung Quc đã sn sàng tr đũa các công ty và đng minh ca M, và các bin pháp đi phó ca h có th không dng li đó.

Tuy nhiên, đim mu cht là nếu bn tin rng chiến dch này s hot đng hiu qu, thì bn s bt lo lng hơn v thách thc dài hn mà Trung Quc đt ra đi vi v thế bá ch ca M hoc vi trt t toàn cu hin có. Nếu bn tin rng chiến dch này ch hiu qu trong mt thi gian ch không phi mãi mãi, hoc nó cui cùng s gây ra phn ng d di Trung Quc và mt s quc gia quan trng khác, thì bn nên lo lng nhiu hơn.

3, Tp Cn Bình là Mao Trch Đông hay Lý Quang Diu mi?

S tri dy nhanh chóng ca Trung Quc đã bt đu dưới “s lãnh đo tp th” thi hu Mao, dù thc ra Đng Tiu Bình là “người đng đu trong s nhng người ngang hàng” trong h thng phân cp ca Đng Cng sn Trung Quc. Tuy nhiên, ngày nay, Tp đã tp trung quyn lc mt mc đ chưa tng thy k t thi Mao, và đã nuôi dưỡng mt s sùng bái cá nhân ging như Mao, theo đó nhng ý tưởng ca ông được cho là không th sai lm và nhng quyết đnh ca ông là không th b nghi ng.

Đ cho mt người nm gi quyn lc không được kim soát trong mt quc gia thường là công thc dn đến thm ha. Không có con người nào li không th sai lm, và vic đ mt người đy tham vng và quyết tâm t do hành đng mà không b kim soát s làm tăng kh năng mc phi nhng sai lm ln và không được sa cha trong mt thi gian dài. Bn ch cn nghĩ ti Đi Nhy Vt đy thiếu sót ca Mao (gây ra nn đói giết chết hàng triu người), hoc thit hi mà Trung Quc phi gánh chu trong Cách mng Văn hóa. Nếu nhng ví d này chưa đ, hãy xem cái giá phi tr cho nhng quan đim tai hi ca Tng thng Th Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan v chính sách tin t, hoc m hn đn xy ra sau khi Elon Musk tiếp qun mng xã hi trước đây được gi là Twitter.

Chc chn, vn có mt s cá nhân đc bit, nhng người liên tc đánh bi th trường và không bao gi mc sai lm nghiêm trng. Các nhân vt như Warren Buffett hoc Lý Quang Diu đã tim cn mc đ thông thái này, nhưng phn ln các nhà lãnh đo đu còn thiếu sót. Quan đim ca tôi là tương lai gn và trung hn ca Trung Quc ph thuc rt nhiu vào vic liu Tp Cn Bình có khôn ngoan bng mt na nhng gì ông ta nghĩ hay không. Ông rõ ràng là mt thiên tài trong vic cng c quyn lc – như được thy trong cuc thanh trng gn đây đi vi cu Ngoi trưởng Tn Cương và mt s sĩ quan quân đi hàng đu – nhưng ông cũng mc sai lm trong qun lý đi dch, kìm hãm mt s ngôi sao sáng nht ca nn kinh tế Trung Quc, và đã chng kiến s suy gim hình nh toàn cu ca nước này. Và càng tích lũy được nhiu quyn lc, thì các quyết đnh chính sách ca ông dường như càng ti t hơn. Nhng người bi quan v trin vng kinh tế ca Trung Quc có l đã lưu tâm đến thc tế rng Tp có th s gi chc v này c đi.

4, Liu châu Á có cân bng hiu qu?

Mt trong nhng tht bi ln ca Tp Cn Bình là đã không làm nhiu hơn đ ngăn cn các nước láng ging ca Trung Quc tham gia vào lc lượng đi trng vi Bc Kinh. S tri dy ca Trung Quc chc chn khiến các quc gia châu Á khác lo ngi, nhưng vic công khai tuyên b tham vng toàn cu ca Trung Quc, áp dng “chính sách ngoi giao chiến lang,” phn ng thái quá trước nhng hành vi được cho là xem thường, và s dng chiến thut ct lát salami hung hăng Đài Loan và Bin Đông đã khiến vn đ tr nên càng ti t hơn.

Kết qu là gì? n Đ và M tiếp tc xích li gn nhau hơn, và gi đây, h cùng vi Nht Bn và Australia tham gia Đi thoi An ninh Bn bên. Tha thun AUKUS đã cng c quan h chiến lược (và hp tác an ninh) gia M, Australia, và Vương quc Anh. Nht Bn đang nhanh chóng tăng chi tiêu quc phòng và hàn gn quan h vi Hàn Quc. Xa hơn, Liên minh châu Âu dn ít hng thú vi đu tư t Trung Quc, và dư lun châu Âu và châu Á đã tr nên thn trng hơn nhiu đi vi vai trò toàn cu ca Trung Quc.

Tuy nhiên, vn chưa rõ hiu qu cui cùng ca các bin pháp này. Như tôi tng nhn xét, mt liên minh cân bng châu Á s phi đi mt vi các vn đ quan trng v hành đng tp th, và châu Âu s không đm nhn vai trò chiến lược chính đây. Khong cách đa lý gia các quc gia này là rt ln (có th khiến mt s nước quyết đnh rút lui nếu rc ri xa h), không ai mun mt hoàn toàn quyn tiếp cn th trường Trung Quc, và các nước như Hàn Quc và Nht Bn có mt quá kh đy rc ri. Nhiu quc gia trong s này có th mun đ Chú Sam x lý Trung Quc trong khi h ch là k ăn theo, điu này s làm suy yếu kh năng răn đe, và cui cùng có th dn đến phn ng d di ti M. Cũng chính nhng quc gia này thường có xu hướng lo lng nếu M tr nên quá đi đu, bi h không mun chu thit hi trong mt cuc đng đ M-Trung.

Ngày nay, M và các đi tác châu Á ca h đang tích cc cân bng – như kỳ vng ca lý thuyết cân bng quyn lc/ cân bng đe da – nhưng liu h có làm đ hay không thì gn như không th đoán trước. Nếu câu tr li là đ, Trung Quc s khó mà tr thành bá quyn châu Á và nguy cơ chiến tranh s gim xung. Nếu câu tr li là không đ, có l bn nên lo lng hơn mt chút. Phn ln vn đ ph thuc vào vic liu M có th lãnh đo mt liên minh d b chia r và tìm ra đim cân bng gia làm quá nhiu và làm quá ít hay không. Và ai s mun đt cược vào điu đó?

5, Phn còn li ca thế gii s làm gì?

Vn đ sau cùng không phi là v Trung Quc, mà là v cách phn còn li ca thế gii s phn ng. Mt mô hình rõ ràng đang ni lên: Các quc gia châu Á lo lng nht v Trung Quc đang xích li gn nhau và hướng v M; phn ln châu Âu min cưỡng đi theo s dn dt ca M, bi h vn ph thuc vào s bo v ca M và do đó không có nhiu s la chn; Nga cũng có rt ít s la chn ngoài vic gn bó vi cường quc đi tác duy nht ca mình; và các cường quc tm trung trên khp thế gii đang phòng b nước đôi, tìm cách đa dng hóa chui cung ng chiến lược (v thương mi và đu tư, quan h ngoi giao và h tr quân s), đng thi c gng tránh phi chn phe. Đi vi Nam Phi, Rp Saudi, Brazil, và mt s quc gia khác, s cnh tranh gia Trung Quc và M là cơ hi đ hai cường quc này loi b ln nhau, còn h thì hưởng li t mi quan h vi c hai.

Quan trng là ai trong hai cường quc mnh nht s chơi trò chơi mi này mt cách hiu qu nht. Trong 30 năm qua, M đã nhiu ln b l thin chí các nước đang phát trin, và nhng tht bi ca h đã to cơ hi cho Trung Quc. Nhưng các hành đng ca chính Trung Quc – bao gm Sáng kiến Vành đai và Con đường được ca tng – li không phi là yếu t thay đi cuc chơi mà nhiu người mong đi. Nhìn v phía trước, chúng ta s thy mt trt t thế gii trông ging thi kỳ đu Chiến tranh Lnh đến mc đáng ngc nhiên: M liên kết vi châu Âu, phn ln Đông Á và Thái Bình Dương, Trung Quc liên kết vi Nga và mt s nước đang phát trin ch cht, trong khi các cường quc tm trung khác dao đng gia hai bên. Đi hình cui cùng s không phi là mt đi hình hoàn ho, và mt s người chơi s đi đi, nhưng mô hình tng th ging vi mô hình mà chúng ta tng thy trước đây.

Ngoài ra, vn còn nhng điu ta chưa biết được. Nếu bn thc s mun lo lng v Trung Quc, hoc nếu thi phng mi đe da là mt phn trong mô t công vic ca bn, thì bn luôn có th tin vào nhng tình hung đáng s mà người ngoài gn như không th hiu được. Ni s Cng sn (Red Scare) hi thp niên 1950 là mt ví d đin hình: Nhiu người M thc s tin rng xã hi ca h đang b xâm nhp và phá hoi bi rt nhiu người gi v là công dân yêu nước, nhưng thc cht li bí mt trung thành vi các lãnh chúa đc ác ca Đin Kremlin. Nhng ni s kiu này đã b thi phng quá mc nhưng cũng khó bác b, vì làm sao ta có th biết được nhng suy nghĩ và lòng trung thành sâu kín nht ca người khác?

Dưới góc đ này, chúng ta nên hiu như thế nào v câu chuyn gn đây trên t New York Times mô t nhng n lc ca M nhm tìm kiếm và loi b mã đc mà tin tc Trung Quc được cho là đã bí mt cài vào cơ s h tng quan trng ca M, có l là đ làm gián đon hoc trì hoãn phn ng quân s ca M trước mt cuc xung đt trong tương lai? Nhng lo ngi v mt Trân Châu Cng trên không gian mng đã xut hin t lâu, nhưng bài báo cho rng mi nguy đang thc s hin hu. Tuy nhiên, rt khó đ biết chúng ta nên lo lng đến mc nào vì không ai biết mc đ hiu qu ca loi mã đc này, và không ai có th chc chn 100% rng không có nhng mã đc thm chí còn nguy him hơn đang n np đâu đó mà các chuyên gia an ninh mng ca chúng ta vn chưa tìm thy.

Có l chúng ta nên thc s lo lng, nhưng điu gây n tượng vi tôi v bài viết ca t Times, da trên các cuc phng vn vi các quan chc chính quyn cp cao giu tên (nghĩa là rò r thông tin mt cách chính thc), là nó hu như không nhc đến nhng n lc ca M đ làm điu tương t Trung Quc. Bài báo có trích li mt quan chc Trung Quc phàn nàn v các cuc tn công mng mà nước này phi đi mt, mà ông nói rng hu hết đến t “các ngun M,” nhưng còn li thì bài báo không đ cp đến điu mà các chiến binh mng ca M đang làm. Tht khó đ tin rng Trung Quc đã cài đt phn mm đc hi trong cơ s h tng quan trng ca M sut nhiu năm, nhưng nhng thiên tài được tài tr dư d Cơ quan An ninh Quc gia hoc B Tư lnh Mng M li ch đang chơi trò phòng th. Nếu s thc đúng là vy, thì chúng ta nên lo lng v mt vn đ khác, ln hơn.

Tóm li thì, ta nên s hãi đến mc nào? Tôi không biết. Nếu lch s là mt bài hc, thì M nhiu kh năng đang phn ng thái quá, hơn là phn ng dưới mc, trước mt thách thc có th đến t Trung Quc, và s nhit tình hin ti ca lưỡng đng trong vic đi đu vi Trung Quc trên nhiu mt trn đã cng c d đoán này. Nhưng vic bn nghĩ chúng ta đang làm quá nhiu hay quá ít ph thuc phn ln vào cách bn tr li năm câu hi được lit kê trên. Tôi s vô cùng biết ơn nếu mt s chuyên gia v Trung Quc cùng nhau c gng thu hp phm vi bt đng. S tt hơn na nếu h làm như vy mt cách công khai và trình bày ngun gc cũng như lý do ca h càng chi tiết càng tt, đ nhng người quan tâm đến các câu hi này có th có nhng cuc tranh lun đy đ thông tin hơn v câu hi chiến lược quan trng này.

Stephen M. Walt là chuyên gia bình lun ca Foreign Policy và là giáo sư v quan h quc tế ti Đi hc Harvard.

Ngun: Here’s How Scared of China You Should Be, Foreign Policy, 07/08/2023
Nghiên cứu Quốc tế