Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Benedict Rogers: Những rủi ro thực sự khi kinh doanh tại Trung Quốc, Foreign Policy, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch.

Có ít nht 5.000 người nước ngoài đang b giam trong các nhà tù Trung Quc – nhiu người vì lý do chính tr.

Tháng 6 này, ti London, tôi đã tiếp hai người nước ngoài đu tiên tng th án trong các nhà tù ca Trung Quc và dám công khai chuyn đó. Theo cu phóng viên nước ngoài sau tr thành điu tra viên thm đnh Peter Humphrey, hin Trung Quc có ít nht 5 triu tù nhân (không bao gm nhng người trong các tri tù Tân Cương và Tây Tng), nhiu người trong s h b giam vì nhng lý do vn vt hoc thc s vì lý do chính tr, và có ít nht 5.000 người là người nước ngoài. Trong lúc chính quyn Biden tiếp tc lot chuyến thăm ti Bc Kinh, tìm kiếm mt s hòa gii ngoi giao mà gii lãnh đo Trung Quc chng my quan tâm, thì các quan chc nước ngoài nên bt đu lưu ý đến hoàn cnh ca các tù nhân Trung Quc.

Humphrey, cùng vi nhà thn hc và giáo viên người Romania Marius Balo, đã đến London đ làm chng trước Quc hi Anh v lao đng cưỡng bc, t chi chăm sóc sc khe, tra tn tâm lý và ngược đãi. Humphrey, người đã có 48 năm làm vic Trung Quc, đã ngi tù hai năm nước này sau khi b cáo buc “thu thp thông tin cá nhân bt hp pháp” ca công dân Trung Quc – do công vic ca ông vi tư cách là mt điu tra viên thm đnh – và đã b t chi điu tr y tế cho bnh ung thư tuyến tin lit.

Kết qu là căn bnh ung thư ca ông đã tr nên trm trng hơn, và ông đã phi chiến đu sinh t vi bnh tt sut 5 năm sau khi được th. Balo, người đã ngi tù 8 năm Trung Quc do cáo buc đng lõa vi vic gian ln hp đng, va được tr t do năm ngoái, đã chng kiến ít nht hai bn tù nước ngoài chết vì b t chi chăm sóc y tế. Humphrey gii thích, “H thng nhà tù Trung Quc vũ khí hóa sc khe ca tù nhân như mt công c đ ép buc nhn ti, h t chi cung cp dch v chăm sóc y tế cho nhng tù nhân t chi nhn ti.”

Khi M tìm cách khi đng li quan h vi Trung Quc, và các nn dân ch khác đang vt ln tìm cách gii quyết nhng thách thc do Bc Kinh đt ra, h không được phép quên các tù nhân ca Trung Quc. Chúng ta thường nghĩ v các tù nhân lương tâm nhng người bt đng chính kiến, nhng tín đ tôn giáo, cùng hàng triu người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tng trong các tri lao đng ca Trung Quc – nhưng Humphrey và Balo đang nhc nh thế gii rng nhng tù nhân bình thường, b giam gi vì nhng ti danh b dàn dng, cũng là nn nhân ca s vi phm nhân quyn Trung Quc. Humphrey nói, “Nhìn chung, điu kin khc nghit trong các cơ s giam gi trước khi xét x và các nhà tù ca Trung Quc đã khiến s tra tn thêm ti t.”

Đơn gin là nhng người này không có quyn tiếp cn công lý. “Trong s hàng triu tù nhân trong h thng, không mt tù nhân nào được xét x công bng và minh bch. Không mt ai,” Humphrey nói. “Các bn án được đưa ra mt cách thiếu cân nhc, không nht quán, và không tương xng vi hành vi phm ti. Vì vy, toàn b h thng đu đc đoán và hot đng theo ý thích bt cht ca các quan chc Đng Cng sn. H thng này to điu kin cho bt kỳ ai có quan h, đ h s dng pháp lut nhm h gc nhng người mà h không thích.” Balo đng tình, “Công lý Trung Quc luôn da trên ý thích ca ai đó, ý thích ca đng, và được hin thc hoá bng quân đi ca h.”

Humphrey gii thích, trong các phiên toà, không có bng chng bào cha nào được đưa ra, không cho phép có bng chng mâu thun vi bên công t, không có nhân chng bào cha nào được mi đến, và không được phép kim tra chéo các nhân chng ca công t. Tht vy, các nhân chng ch được yêu cu cung cp li khai bng văn bn và không bt buc phi có mt trc tiếp. Tóm li, Humphrey lp lun, lut sư bào cha b ngăn cn tiến hành bt kỳ hot đng bào cha thc th nào.

“Cnh sát không tiến hành điu tra bng các hot đng nghip v điu tra hay th tc pháp y nào,” Humphrey nói thêm. Thay vào đó, h tìm cách thu thp li thú ti ca nhng người b giam gi, nhng người “b thm vn hàng ngày và b nht trong lng”, và thu thp “li khai nhân chng” bng cách ép cung. Ông đt câu hi, liu có gì đáng ngc nhiên khi 99,9% các v truy t đu dn đến các bn án, và 99,9% các kháng cáo đu b bác b?

V cơ bn, h thng hình pht ca Trung Quc có hai loi hình giam gi chính – “hành chính” và “tư pháp vi ba loi nhà tù, ngoi tr các tri tù Tây Tng và Tân Cương: tri tm gi, tri tm giam, và nhà tù. Các tri tm gi do cnh sát điu hành và được s dng cho các ti nh, các tri tm giam được s dng cho nhng người đang b điu tra (giam gi trước khi xét x), trong khi các nhà tù giam gi nhng người đã b kết án. Nhưng ngoài ra, còn có các nhà tù đen vi tên chính thc là “giám sát dân cư ti mt đa đim được ch đnh” – vn là nhng cơ s bí mt, trong đó cnh sát hành x tuỳ ý mà không b trng pht và không b giám sát, còn nhng người b giam gi dn biến mt, b t chi quyn có đi din pháp lý, và b ct đt liên lc vi gia đình.

Khi b tm giam trước lúc xét x, Balo b giam trong mt chiếc lng rng khong 11 mét vuông, cùng vi 10 đến 12 tù nhân khác, không ai trong s h nói được tiếng Anh. Ông không bao gi được phép ra ngoài, ngoi tr lúc b thm vn. “Tôi chưa bao gi b tra tn v th xác. Mi th đu là tra tn tâm lý,” ông nói. “Tôi không được liên lc vi ai. Tôi không bao gi có th nhìn thy ánh sáng ban ngày. Khi ra tòa, tôi b h trùm mt cái túi lên đu.” Mi sáng, mi người trong lng s thc dy lúc 6 gi, và buc phi chng kiến nhng người bn tù đi v sinh trong mt cái h góc lng, vn là nhà v sinh duy nht mà h có. Chiếc TV phía trên cái h phát ra các chương trình tuyên truyn ca chế đ.

C hai người đàn ông không ch nhc đến vic b t chi chăm sóc y tế mà còn nói v lao đng cưỡng bc có h thng. “Toàn b h thng nhà tù ca Trung Quc đang giam gi hàng triu tù nhân trên thc tế là mt doanh nghip thương mi khng l, t tn ti, mang li li nhun cho nhà nước, thu nhp cho các quan chc nhà tù, và tài tr cho các hot đng ca nhà tù,” Humphrey nói. “Mi nhà tù đu ép tù nhân ca mình phi lao đng cưỡng bc.” Theo đó, ông mô t các cán b qun giáo tr thành “qun đc lao đng, qun lý tiếp th, và nhân viên bán hàng” – nhng người s được tr tin thưởng nếu đt được sn lượng cao hơn. Hp đng vi các công ty thương mi được đàm phán và cht bi chính các qun giáo.

Khuôn viên nhà tù có đy đ các nhà máy sn xut nhiu loi hàng hóa cho th trường quc tế, t giày th thao, qun áo hàng ngày, cho đến các sn phm đin t như bàn phím và thiết b gia dng. Humphrey và Balo mô t vic chng kiến các tù nhân Trung Quc xếp hàng đến nhà máy ngay sau 6 gi sáng, làm vic 12 gi mt ngày, 6 ngày mt tun, sau đó b bt viết báo cáo tư tưởng và nghiên cu ý thc h vào ngày th by. Balo nh li, “H phi hát ‘Đng Cng sn Trung Quc là m tôi’ trên đường đến nhà máy.”

Các tù nhân nước ngoài thường không b bt phi thc hin các công vic lao đng nng nhc trong nhà máy, thay vào đó, h phi làm các công vic chân tay ti phòng làm vic trong dãy phòng giam ca h. Các công vic này bao gm làm túi đng quà cho các chui bán l, làm vt liu đóng gói, và gói các mt hàng như thip Giáng Sinh, th nha cho giá trưng bày hàng bán l, bàn phím, và bt yến mch ăn sáng. Balo đã t mình đóng gói thip Giáng sinh cho chui siêu th Tesco, còn Humphrey đã chng kiến nhiu mt hàng được sn xut cho các thương hiu như H&M, C&A và 3M.

Trong nhng năm gn đây, Humphrey đã nhn được báo cáo rng các lao đng trong tù đang sn xut b dng c th thai và thiết b bo h cá nhân. Ông nói, “Các nhà tù Trung Quc kiếm được li nhun khng l.” H qu là “không có đng cơ nào đ phóng thích tù nhân sm, nhưng li có đ loi đng cơ đ gi các tù nhân trong tù càng lâu càng tt nhm vt kit sc lao đng ca h.”

Điu này mang hàm ý nht đnh đi vi các công ty phương Tây. Các tp đoàn toàn cu qu tht ngây thơ nếu h tin rng mình có th sn xut ti Trung Quc mà không gp ri ro v lao đng cưỡng bc trong chui cung ng ca h. M đã có mt s lut nhm gii quyết vn đ lao đng cưỡng bc và lao đng trong tù, bao gm Đo lut Phòng chng Lao đng Cưỡng bc đi vi người Duy Ngô Nhĩ năm 2021, cho phép nhà chc trách có quyn chn nhp khu hàng hóa b nghi ng là do lao đng cưỡng bc sn xut.

Trước đây, các cuc điu tra thm đnh công ty vn luôn là khó khăn Trung Quc, nhưng hin ti, chúng đã tr nên bt kh thi vi s ra đi ca lut chng gián đip mi có hiu lc t ngày 1/7. Đo lut này bo v thông tin kinh tế theo cách có th d dàng khiến các cuc điu tra thm đnh b phân loi là hành đng gián đip.

Humphrey đã b b tù vì mt cuc điu tra thm đnh gp vn đ. Người mà ông được thuê đ điu tra hóa ra có nhiu mi quan h chính tr, và khi bà ta phát hin mình là đi tượng mà Humphrey điu tra, bà ta đã gi cnh sát. Theo lut mi, thay vì lãnh bn án 2 năm tù giam, Humphrey có th nhn án chung thân vi cáo buc làm gián đip nếu ông vn còn Trung Quc. Theo quan đim ca ông, xét đến tình hình này, các công ty đa quc gia không th kim tra tha đáng liu mt công ty Trung Quc có đang s dng lao đng cưỡng bc hay đang tham gia vào các hot đng phi pháp hoc phi đo đc khác hay không. Ông kết lun, “Cách duy nht đ tránh ri ro này là không sn xut Trung Quc.”

Nếu chúng ta mun đm bo rng mình không đng lõa vi lao đng cưỡng bc, tra tn, và b tù bt công, thì chúng ta cn phi tăng cường bin pháp đi phó. Hàng hóa sn xut ti Trung Quc phi có nhãn cnh báo, chng hn, thuc lá phi có dòng ch “Sn phm này có th được sn xut bi lao đng nô l.” Các quy tc thm đnh bt buc nên được áp dng đi vi các công ty đa quc gia đu tư vào Trung Quc, yêu cu h điu tra chui cung ng ca mình mt cách k lưỡng và thường xuyên. Nếu h không th làm như vy do các rào cn do nhà nước Trung Quc dng lên, h nên ngng sn xut ti Trung Quc. Ch khi li nhun kinh doanh béo b ca h thng nhà tù Trung Quc b đe da, nhng thay đi cn thiết mi được thc hin.

Kinh doanh Trung Quc luôn có ri ro. Nhưng như Humphrey và Balo nhc nh chúng ta, ri ro đó bao gm c vic bn b mt t do, thm chí mt mng, trong nhà tù Trung Quc.

*Benedict Rogers là người đng sáng lp và giám đc điu hành ca Hong Kong Watch, nhà phân tích cp cao v Đông Á ti t chc nhân quyn quc tế CSW, đng thi là người đng sáng lp và phó ch tch y ban Nhân quyn ca Đng Bo th Vương quc Anh.

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch.

Ngun: Benedict Rogers, “The Real Risks of Doing Business in China,” Foreign Policy, 17/08/2023

Nghiên cứu Quốc tế