Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023

Katsuji Nakazawa: Nghịch lý từ tầm nhìn “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” của Tập Cận Bình, Nikkei Asia, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Hin đi hóa kiu Trung Quc đang xa ri các quyn t do thi Đng Tiu Bình.

Tun này, tôi quay tr li Trung Quc, ln đu tiên sau ba năm tám tháng. Khi đến Bc Kinh và Thiên Tân, tôi đã chng kiến vô vàn bt ng.

Dù b cô lp vi phn còn li ca thế gii do nhng hn chế nghiêm ngt liên quan đến COVID-19, th đô Bc Kinh vn thay đi chóng mt. S khác bit không nm s lượng các tòa nhà cao tng mi, mà s biến mt ca các bng qung cáo. Ti các ga tàu đin ngm và bến xe buýt, nhng tm áp phích tng thu hút s chú ý ca mi người nay đã biến mt.

trung tâm Bc Kinh, nhng nhà v sinh công cng khó chu, thường được dùng chung bi cư dân ca các con hm to nên t nhng dãy nhà truyn thng, gi đã được dn dp sch s. Chúng là thành qu t chính sách “ci cách nhà v sinh” mang du n ca Ch tch Tp Cn Bình.

Bc Kinh bây gi sch và đp hơn bao gi hết. Nhưng nó cũng kém sôi ni và thú v hơn. Nét đc đáo ca Trung Quc, luôn đa sc và đa din, dường như đã không còn

Đáng chú ý là s vng mt ca các bng qung cáo và bin hiu ca các chung cư cao cp, phn mm trò chơi, và trường dy kèm. Đi vi mt người đã tng sng lâu năm đây, nó trông như mt thành ph khác.

Tình trng này không ch Bc Kinh. Thành ph cng Thiên Tân gn đó cũng tri qua quá trình chuyn đi tương t đi vi qung cáo ngoài tri.

C như th Trung Quc đang quay lưng li vi các ý tưởng v ch nghĩa tư bn và th trường t do mà nước này đã theo đui trong nhiu thp niên.

Thay thế các qung cáo thương mi là các thông đip mang tính chính tr v dch v công, chng hn như qung cáo tuyên truyn “các giá tr xã hi ch nghĩa ct lõi” mà Đng Cng sn Trung Quc khuyến ngh.

Tht ra, có th nói đây là kết qu ca quá trình chuyn đi s. Hu hết qung cáo đã được chuyn sang đin thoi thông minh, dưới dng qung cáo được nhm mc tiêu. Nhưng điu đó vn không th gii thích s biến mt ca rt nhiu bng qung cáo ngoài tri.

Vic dp b các bng qung cáo có liên quan cht ch đến các chính sách được đưa ra k t đi hi toàn quc năm 2017 ca đng. Theo sáng kiến ca Tp Cn Bình, Trung Quc đã thc hin nhiu đng thái táo bo đ kim chế giá nhà tăng cao và hn chế thi gian tr em có th chơi trò chơi đin t.

Trung Quc cũng đã áp đt lnh cm các trường dy thêm cho tr em trong đ tui bt buc đi hc, vì chi phí giáo dc quá cao.

Qung cáo ca các hãng đin thoi thông minh Trung Quc như Huawei hu như đã biến mt. Nguyên nhân là do căng thng M-Trung đã ngăn chn nhp khu chip bán dn hiu sut cao. Hin nay, có rt ít khách xut hin gian hàng đin thoi thông minh ca các trung tâm mua sm.

Chi tiêu cho các mt hàng giá cao nhìn chung đã gim. Dù người dân đã bt đu đến nhà hàng, quán ăn, và tc nghn giao thông cũng quay tr li, sc tiêu th sau đi dch vn rt yếu.

Mt vn đ khác là nhiu người trong đ tui 20, chun b tt nghip đi hc năm nay, đang gp khó khăn khi tìm vic làm. T l tht nghip trong gii tr Trung Quc đang dao đng mc hơn 20%.

Nhiu người đang trì hoãn ý đnh mua nhà, vì cho rng giá nhà đt s còn gim hơn na. H đang tính toán các khon tin thế chp trong lúc đ mt đến nhng chính sách ca Tp. Vi vic tiếp tc xây dng các khu chung cư ngoi ô ca các thành ph ln, cung nhà đang cao hơn đáng k so vi cu.

Ti Thiên Tân, hi ngh thường niên ln th 14 ca Din đàn kinh tế thế gii các nhà tiên phong, thường được gi là Din đàn Davos Mùa hè, đã khai mc vào th Ba (27/06/2023).

Các pa-nô tuyên truyn ngoài tri có th được nhìn thy khp thành ph. Nhiu trong s chúng bao gm tên ca Tp Cn Bình – điu không th tưởng tượng được trong thi đi ca ba cu lãnh đo ti cao – Đng Tiu Bình, Giang Trch Dân, và H Cm Đào.

S ph biến ca hot đng tuyên truyn đã gi nh đến thi kỳ Mao Trch Đông, người cha sáng lp ca Trung Quc cng sn.

T thế k 19, Thiên Tân đã phát trin dc theo sông Hi Hà, đ ra bin Hoàng Hi. Vào nhng năm 1980, đây là mt trong nhng khu vc tiên phong thc hin chính sách “ci cách và m ca” ca Đng Tiu Bình, vn đã được tăng tc khi bước sang thế k mi.

Và đó là mt s phát trin ln đi vi mt thành ph có lch s bi thm như Thiên Tân.

Năm 1870, dưới triu đi nhà Thanh, mt đám đông các nhà hot đng chng Công giáo đã giết chết mt lãnh s người Pháp ti Thiên Tân, cùng nhiu tín đ Công giáo Trung Quc và nhng người khác. Người ta nói rng có hơn 20 công dân nước ngoài – gm n tu, linh mc, và nhân viên lãnh s quán – cùng hơn 30 tín đ Trung Quc đã tr thành nn nhân ca v thm sát.

V vic bt ngun t nhng tin đn da trên thiên kiến chng li nhà th, nơi bo v tr m côi. Sau s kin này, các cường quc nước ngoài như Pháp, Anh, và Đc đã tp hp các tàu hi quân ngoài khơi b bin Thiên Tân đ gây sc ép vi nhà Thanh.

Nhà th cũng b đt cháy trong Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, n ra vào cui thế k 19, trong nhng ngày cui cùng ca nhà Thanh.

Ngày nay, cư dân Thiên Tân vn biết đến s c này, vn là mt trong nhng s kin quan trng trong giai đon các cường quc phương Tây xâm lược Trung Quc.

Điu luôn được nhn mnh Trung Quc dưới thi Tp là “Trung Hoa mng” và s phc hưng dân tc Trung Hoa.

Khu hiu chính tr yêu nước này là câu tr li cho lch s b s nhc trong thi hin đi ca Trung Quc, bao gm c nhng gì đã xy ra Thiên Tân vào thế k 19.

Ti Din đàn Davos Mùa hè năm nay, tân Th tướng Trung Quc Lý Cường đã có bài phát biu, ha hn s thúc đy “m ca vi tiêu chun cao.”

Phát biu này xut hin vài ngày sau khi Lý tr v t chuyến thăm Đc và Pháp.

Nhưng s lượng người có mt ti hi ngh – c người tham d và nhà báo – đã gim đáng k so vi trước đi dch COVID. Các quan h đi ngoi đang xu đi ca Trung Quc, bao gm quan h vi Mn Đ, là mt yếu t góp phn vào thc trng này.

Ti đi hi toàn quc ca đng năm ngoái, Tp đã lên tiếng ng h “hin đi hóa kiu Trung Quc” và đưa khu hiu này lên v trí trung tâm, trong khi các khu hiu cũ như “ch nghĩa xã hi mang đc sc Trung Quc,” có t thi Đng, b đy lùi ra sau.

Các đc đim ca hin đi hóa kiu Trung Quc bao gm vic s dng công ngh thông tin trong chính tr, kinh tế, và giám sát cá nhân. Nó cũng nhn mnh “an ninh” – điu mà Th tướng Lý nhc đến trong bài phát biu ca mình.

Nhng t thường thy nht trên các pa-nô tuyên truyn là “Tp Cn Bình” và “các giá tr xã hi ch nghĩa ct lõi.” Cùng nhau, chúng gi ý v s xa ri bu không khí kinh tế t do kiu phương Tây tng lan rng nh “ci cách và m ca.”

Điu ct lõi ca hin đi hóa kiu Trung Quc là nó không th tr thành hin thc nếu không có quyn lc mnh m ca Tp Cn Bình.

Gn 100 triu đng viên đang ng h hin đi hóa kiu Trung Quc, vì h biết rng Tp s vn tr vì vi tư cách là nhà lãnh đo ti cao ca đt nước trong tương lai gn. Mc tiêu ca h là đt được hin đi hóa kiu Trung Quc vào năm 2035.

Nhưng điu gì s xy ra nếu Trung Quc bt đu đi trên con đường t lc, tách bit khi các nn kinh tế tư bn và t do ca phương Tây? Điu gì s xy ra nếu nhng pa-nô tuyên truyn mi thc s mun đnh hướng người Trung Quc đi theo con đường này?

Liu Trung Quc có th tiếp tc duy trì tc đ tăng trưởng kinh tế 5%, nht là khi quan h M-Trung tiếp tc xu đi?

Hơn na, điu đó đi ngược li li cam kết ca Th tướng Lý, rng Trung Quc s “thúc đy m ca vi tiêu chun cao.”

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tp viên cp cao ca Nikkei, hin sinh sng ti Tokyo. Ông đã dành by năm làm phóng viên thường trú Trung Quc và sau đó tr thành trưởng văn phòng Trung Quc. Ông đã nhn Gii Nhà báo Quc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Ngun: Katsuji Nakazawa, “China today has fewer ads, cleaner toilets, economic hurdles,” , Nikkei Asia, 29/06/2023

Nghiên cứu Quốc tế