Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Chris Buckley và David Pierson: Những dấu hỏi quanh việc Ngoại trưởng Trung Quốc bị cách chức, The New York Times, Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Tần Cương (Qin Gang).
Wikipedia

Tn Cương, mt nhân vt được Tp Cn Bình trng dng, đã b thay thế bi Vương Ngh, mt nhà ngoi giao dày dn kinh nghim, đ li nhiu câu hi chưa có li đáp v s tht sng ca Tn.

Ch mi 5 tun trước, Ngoi trưởng Trung Quc, Tn Cương, còn gi v trí trung tâm trong nhim v khôi phc quan h ngoi giao cp cao M-Trung: Ông đã bt tay vi Ngoi trưởng Antony J. Blinken ti Bc Kinh và nhn li mi ti thăm M.

Nhưng trong mt du hiu minh ho cho s tht thường ca chính tr cung đình Trung Quc, Tn đã đt ngt b cách chc Ngoi trưởng vào th Ba, sau khi biến mt khi tm nhìn ca công chúng sut 30 ngày. Đng thái này đã chm dt s nghip ca mt nhà ngoi giao tng vươn lên v trí hàng đu, vi tư cách là mt trong nhng ngôi sao đang lên được Ch tch Tp Cn Bình tin cy nht.

“S đt ngt và mơ h xung quanh vic cách chc Tn cho thy bt n gi đây đã tr thành mt đc đim ca h thng chính tr Trung Quc dưới thi Tp,” Jude Blanchette, Giám đc Nghiên cu Trung Quc ti Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế Washington, nhn đnh.

Quyết đnh chính thc thay thế Tn bi cu Ngoi trưởng Vương Ngh đã kết thúc nhiu tun đn đoán v s phn ca ông. Ban đu, B Ngoi giao Trung Quc tuyên b Tn có vn đ v sc khe. Nhưng thông báo min nhim ngn gn t y ban Thường v Đi hi Đi biu Nhân dân Toàn quc, cơ quan cao nht ca Quc hi Trung Quc, nơi chính thc b nhim các quan chc cp cao ca chính ph, li không đ cp đến sc khe hay bt kỳ lý do nào khác.

Chc chn, s thiếu rõ ràng này s làm dy lên đn đoán ca các nhà bình lun Trung Quc, v hoàn cnh đng sau cú ngã nga kch tính nht ca mt quan chc cp cao Trung Quc trong thi gian gn đây. S phn ca Tn Cương đã tr thành mt ch đ gây xôn xao mng xã hi, vi nhiu người tp trung vào đi sng cá nhân ca ông và kh năng ông duy trì mt mi quan h không phù hp khi còn là đi s ti M.

Bt k mc đ xác thc ca nhng đn đoán đó, vic loi b Tn đã gây khó x cho Tp, người đã chn Tn cho vai trò b trưởng mt b quyn lc và b qua các nhà ngoi giao ln tui hơn và có thâm niên hơn.

“Nếu mi người mun chng kiến s mơ h ca h thng Trung Quc và cách mà nó có th – dù ch là tm thi – cn tr vic thc thi chính sách, thì h đã có mt ví d đin hình ngay trước mt,” Richard McGregor, nghiên cu viên cp cao ca Vin Lowy Sydney, chuyên v chính sách đi ngoi Trung Quc, cho biết trong mt cuc phng vn qua đin thoi. Tuy nhiên, ông nói thêm, Tp Cn Bình quá quyn lc nên s không b thit hi nhiu sau s sp đ ca Tn.

“Nếu có chút gì chính xác trong các li đn, thì nó là mt li nhc nh rng, trong h thng ca đng, cuc sng riêng tư ca bn cũng b giám sát nhiu như nghĩa v công ca bn. Dù, trong trường hp này, hành vi ca mt đi s có liên quan đến an ninh quc gia,” McGregor nói.

Tn Cương, 57 tui, được b nhim làm Đi s Trung Quc ti Washington vào tháng 7/2021. 17 tháng sau, ông được thăng chc Ngoi trưởng – mt du hiu cho thy ông là người được Tp bo tr. Thế ri, vào ti th Ba va qua, B Ngoi giao Trung Quc đã xóa trang viết v Tn và các thông tin chi tiết khác khi trang web ca h. Tuy nhiên, trang web vn chưa có thông tin v người thay thế ông, Vương Ngh.

Bonnie Glaser, giám đc điu hành chương trình n Đ Dương-Thái Bình Dương ti Qu Marshall ca Đc, tin rng vic Tn b sa thi là “du hiu cho thy Tp có th phán đoán sai lm và mc li.” Bà cũng gi vic b nhim Vương là mt “nước đi thông minh” giúp n đnh ngoi giao Trung Quc.

Trong mt ví d khác v vic chính tr cp cao đã tr nên bí n như thế nào dưới thi Tp, trong tun này, các nhà chc trách ca Đng Cng sn đã thông báo rng Trung tướng Vương Thiếu Quân (Wang Shaojun), cu Cc trưởng Cc An ninh Trung ương, lc lượng chuyên bo v các nhà lãnh đo Trung Quc, đã qua đi ba tháng trước. Không có li gii thích nào cho s chm tr trong vic thông báo v cái chết ca ông.

Người kế nhim Tn, Vương Ngh, dường như là mt la chn an toàn sau nhng sóng gió hu trường ca tháng trước. Vương, 69 tui, là mt nhà ngoi giao cp cao, đng thi là Ch nhim Văn phòng y ban Công tác Ngoi s Trung ương ca Đng, v trí giúp ông tr thành c vn chính sách chính ca Tp. Ông cũng đng thi là thành viên B Chính tr, cơ quan gm 24 quan chc cp cao nht ca Trung Quc.

Vương tng là Ngoi trưởng cho đến khi Tn được b nhim vào cui năm ngoái, và vic ông tr li v trí này s không làm thay đi đnh hướng chính sách ca Trung Quc đi vi M, vn do Tp đ ra. Tuy nhiên, lch s nhng cuc gp không my tt đp gn đây gia Vương vi các quan chc chính quyn Biden s làm phc tp thêm nhim v xoa du căng thng ca ông. Vương và Blinken tng có mt cuc hp gây tranh cãi ti mt hi ngh an ninh Munich vào tháng 2, sau khi máy bay chiến đu ca M bn h khinh khí cu giám sát ca Trung Quc đi vào vùng tri nước M.

Christopher K. Johnson, ch tch ca công ty tư vn China Strategies Group và là cu chuyên gia phân tích chính tr Trung Quc ca Cơ quan Tình báo Trung ương M, cho biết gii lãnh đo Trung Quc “dường như đánh giá rng tình hình ti B Ngoi giao đã nghiêm trng đến mc h không còn có th tin tưởng bt kỳ ai đó có th đm nhn công vic này. Chúng ta đã tng chng kiến điu này trước đây, vi các v án ln trong đó mt thành viên B Chính tr được c đến đ n đnh tình hình và x lý nhng k phn bi. Tôi cho rng đó là nhim v mà Vương s được giao.”

Các quan chc M có mt trong cuc hp và ba ti kéo dài tng cng 7 tiếng đng h gia Tn vi Blinken ti Nhà khách Điếu Ngư Đài Bc Kinh vào ngày 18/06 đã không nhn thy bt c điu gì bt thường vào thi đim đó. Các quan chc này nói rng Tp s không đ Tn gp Blinken nếu các quan chc cp cao ca Trung Quc đã hay biết v nhng rc ri, vì vy các s kin dn đến s sp đ ca Tn có th đã bt đu ngay sau đó trong tháng 6.

V mt công khai, Tn vn luôn trung thành vi Tp. Trước đó, Tn tng là Phát ngôn viên B Ngoi giao, Đi s London, và V trưởng V L tân, công vic đã giúp ông được Tp tín nhim trong các chuyến công du nước ngoài. Tn tt nghip Đi hc Quan h Quc tế, mt trường đi hc Bc Kinh có liên h vi cơ quan an ninh Trung Quc, và tng làm tr lý ti văn phòng Bc Kinh ca hãng tin United Press International trước khi gia nhp B Ngoi giao Trung Quc vào năm 1992.

T cui năm 2022, vi tư cách là Ngoi trưởng, Tn là người đi đu trong n lc kéo Trung Quc ra khi s cô lp ngoi giao trong giai đon hu Covid, đng thi c gng xoa du căng thng vi M và các nước phương Tây khác. Nhưng ông cũng là người ng h tm nhìn ca Tp – rng Trung Quc là mt cường quc t tin trên thế gii, thiếu kiên nhn trước nhng li ch trích t các chính ph khác, và hiếm khi b l cơ hi đ đ cao Tp.

“Nhân loi mt ln na đng trước mt ngã ba lch s,” Tn nói trong mt cuc hp báo Bc Kinh hi tháng 3. “Ch tch Tp Cn Bình đã ch ra con đường đúng đn cho qun tr toàn cu t tm cao ca thế gii, lch s, và nhân loi.”

Pavel Slunkin, nhà ngoi giao Belarus tham gia chun b cho chuyến thăm Belarus năm 2015 ca Tp, nhn xét rng, khi còn ph trách l tân cho Tp, Tn cc kỳ chn chu. Trong chuyến thăm, Slunkin cho biết Tn đã gi đin cho ông vào khong 2 gi sáng và yêu cu được ngay lp tc đến bo tàng mà Tp d đnh đến thăm, đ Tn có th kim tra li mi chi tiết ca kế hoch, k c thi đim chính xác mà nhc s ni lên khi Tp bước lên bc thang.

“Cp dưới và các nhân viên đi s quán đu rt s tiếp cn ông y. Vì vy, vic giao tiếp vi ông y đã được phân cp nghiêm ngt,” Slunkin, hin là nghiên cu viên ti Hi đng Quan h Đi ngoi Châu Âu, nói v Tn trong cuc phng vn qua email. Ông nói thêm, “rõ ràng là Tn rt thích v trí đc bit ca mình, người thân tín vi lãnh đo hàng đu, vi Tp.”

Chris Buckley là phóng viên chính ca New York Times ti Trung Quc, nơi ông đã sng gn 30 năm qua. Trước năm 2012, ông là phóng viên ti Bc Kinh ca Reuters.

David Pierson là phóng viên đưa tin v chính sách đi ngoi, kinh tế và văn hóa ca Trung Quc.

Ngun: Chris Buckley và David Pierson, “China’s Foreign Minister Is Removed After a Month of Silence,” New York Times, 25/07/2023.

Nghiên cứu Quốc tế