Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Trần Mộng Tú: Thế giới trong mắt anh, chuyển ngữ từ lời bài hát WORLD IN MY EYES của Martin Lee Gore, ban nhạc Depeche Mode

"World in My Eyes" (nhc sĩ Martin Lee Gore) là mt bài hát ca ban nhc đin t người Anh Depeche Mode. Bài hát được phát hành vào ngày 17 tháng 9 năm 1990, là đĩa đơn th tư và cũng là đĩa đơn cui cùng trong album th by ca h, Violator (1990). Bài hát đt v trí th hai ti Đan Mch và Tây Ban Nha, v trí th 17 trên UK Singles Chart và v trí th 52 trên Billboard Hot 100 ca Hoa Kỳ.


Let me take you on a trip

Around the world and back

And you won't have to move, you just sit still

Now let your mind do the walking

And let my body do the talking

Let me show you the world in my eyes

I'll take you to the highest mountain

To the depths of the deepest sea

And we won't need a map, believe me

Now let my body do the moving

And let my hands do the soothing

Let me show you the world in my eyes

That's all there is

Nothing more than you can feel now

That's all there is

Let me put you on a ship

On a long, long trip

Your lips close to my lips

All the islands in the ocean

All the heaven's in the motion

Let me show you the world in my eyes

That's all there is

Nothing more than you can touch now

That's all there is

Let me show you the world in my eyes


TH GII TRONG MT ANH


Đ anh dt em đi

Qua mt vòng thế gii

Em c ngi im nhé

Đ hn mình phiêu lưu

Đ anh làm tt c

Dn em đi tht xa

Anh s ct tiếng ca 

Cho em thy thế gi

Bng mt ca hai ta

Anh đưa em lên núi 

Núi thì tht là cao

Anh đưa em xung bin

Bin thì tht là sâu


Mình không cn bn đ

Em hãy c tin anh

Thân anh em nương ta

Tay anh v v em 

Hãy nhìn sâu mt anh

Em thy toàn thế gii

Thế gii trong mt anh

Ch có thế, em ơi!


Anh đưa em lên thuyn

Cuc hành trình viên mim

Cuc hành trình xa xôi

Môi em, anh k môi 

Ta đi qua hi đo

Ta đi qua đi dương

Trên tng cao hoan lc


Hãy nhìn vào mt anh 

Thế gii nm trong đó 

Tay em không chm đượ

Tt c nm trong đó


Thế gii trong mt anh

Là nhng gì em có.


Trn Mng Tú lược dch 

6-12-2023