Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

Tạp chí Đọc và Viết. Tam Cá Nguyệt Số Mùa Hè năm 2023

Diễn Đàn Thế Kỷ xin giới thiệu Tạp chí Đọc và Viết. Tam Cá Nguyệt Số Mùa Hè năm 2023.

Tạp chí dịch thuật duy nhất văn học nghệ thuật triết học thế giới do nhà văn Ngu Yên dịch và thực hiện.

MỤC LỤC

 • Thơ Octavio Paz (phần một)

 • Truyện ngắn: Con Bò. Bull của Mạc Ngôn.

 • Tiểu luận: Lý thuyết Biểu Hiện Trong Nghệ Thuật của Noel Carroll. The Philosophy of Art.

 • Điêu khắc: Chủ đề “Lạ”.

 • Thơ. Ngôn Ngữ cho Thế Kỷ mới. Language for a New Century.

 • Tiểu luận: Thi Pháp Nhận Thức. Cognitive Poetics của Chloe HarrisonPeter Stockwell.

 • Truyện ngắn: Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark của Kazuo Ishiguro. 

 • Nhiếp ảnh: Chủ đề “Đẹp Trần”.

 • Thơ Octavio Paz (phần hai).

 • Tiểu luận: Tổng Quan Lý Thuyết Sáng Tạo. An Overview of Creative Theories của James C Kaufman và Vlad P. Glaveanu.

 • Truyện ngắn: Yente của Olga Tokarczuk.

 • Công Án: Một Tay Phát Âm Thanh. Yoel Hoffman thực hiện. 

 • Truyện ngắn: Ngọn Lửa Nhỏ. A Samll Flame của Yiyun Li.

 • Hội họa: Chủ đề “Dầu Truồng”. 

 • Phỏng vấn: Abdulrazak Gurnah.