Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Thơ Đinh Trường Chinh: Cái hố

No photo description available.
Tranh của họa sĩ-thi sĩ Đinh Trường Chinh

cái đầu con người

dường như vô tận

bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy

chôn cả một bờ biển

chôn những cánh rừng

những con sông, góc phố

chôn cả những bạn bè

(có đứa

xương đã tan dưới bờ biển ấy).

trí nhớ là

là nghĩa trang mênh mông

ký ức một cái hố không đáy

tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian

thứ thời gian cũ nát

muốn vất đi

tôi lại quăng vào chính cái đầu mình

và thế 

tôi đã sống trong

nghĩa địa của chính tôi.

đến một ngày

tất cả vữa trôi vào đất

chỉ còn mỗi cái đầu rỗng tuếch

một nghĩa trang trí nhớ

hay cái hố đáy

mênh mông

tôi sẽ làm gì

trong ánh sáng tự do 

như những con đom đóm

đang vờn bay quanh mình 

trong màu đen của đêm ?

-