Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Seth Mydans: Dương Tường, Người Đưa Tác Phẩm Phương Tây Đến Với Độc Giả Việt Nam, Qua Đời Ở Tuổi 90 (The New York Times)

 Lời giới thiệu: Thật ra bài viết này không có thêm thông tin gì đặc biệt hơn về nhà thơ, dịch giả Dương Tường ngoài những điều mà báo chí Việt Nam trong, ngoài nước đã đưa tin kể từ khi ông qua đời, nhưng rất hiếm khi một tờ báo lớn, lâu đời và có uy tín như The New York Times có bài viết về một nhà thơ, dịch giả Việt Nam như vậy, nên Diễn Đàn Thế Kỷ quyết định chuyển ngữ để hầu độc giả.

***

Ông đã dch các tác phm ca Proust, Nabokov, Tolstoy và Emily Brontë sang tiếng Vit, và mt tác phm thi ca c đin ca Vit Nam, ‘Truyn Kiu’, sang tiếng Anh.

A black and white head shot of an older Vietnamese man, his hair disheveled, his face unsmiling.
Dương Tường có nh hưởng trong c văn hc và ngh thut khi thế gii văn hóa hu chiến ca Vit Nam m rng, bt đu t nhng năm 1980 và 1990. Hình tMai Trn


By Seth Mydans

March 7, 2023

Dương Tường, mt dch gi sung mãn trong hơn na thế k đã gii thiu hàng lot tác phm văn chương phương Tây cho đc gi Vit Nam, qua đi ngày 24 tháng 2 ti Hà Ni, Vit Nam. Ông th 90 tui.  

Con gái ông, Trn Phương Mai, xác nhn ông t trn do nhim trùng đường hô hp ti mt bnh vin quân đi. 

Là mt nhà thơ chuyn sang dch thut đ nuôi sng gia đình, ông Tường đã dch hơn 50 đu sách ln nh t tiếng Anh, tiếng Pháp, đng thi thc hin bn dch thông qua ngôn ng th hai t tiếng Nga, tiếng Đc và mt s ngôn ng khác.


Nhà văn, nhà báo Ngô Thị Kim Cúc cho biết: “Ông mang đến cho đc gi Vit Nam phép màu ca nhng cun sách ni tiếng nht trên thế gii.” 

Ông Tường có s thích phong phú và nói mình thích th thách, đm nhn nhng tác gi khó tính như Proust, Nabokov, Camus, Sartre, Emily Brontë, Céline, Chekhov, Murakami, Günter Grass và Tolstoy.

Ông Tường có nh hưởng trong c văn hc và ngh thut khi thế gii văn hóa hu chiến ca Vit Nam m rng, bt đu t nhng năm 1980 và 1990. Ông viết phê bình ngh thut và làm vic vi mt nhóm ha sĩ sáng to có tên là Gang of Five.

“Trong h thng cng nhc ca Cng sn Vit Nam mun toàn b văn hóa phc v li ích nhà nước, Dương Tường dch nhng kit tác đy nhân văn như ‘Anna Karenina’ và nuôi dưỡng tài năng ngh thut ca nhng người trẻ tiến bộ và không theo lề thói”, Peter Zinoman, giáo sư v lch s và nghiên cu Đông Nam Á ti Đi hc California, Berkeley, cho biết trong mt email. “Ông đã đóng mt vai trò to ln trong vic gii phóng văn hóa Vit Nam trong nhng điu kin cc kỳ phi t do do chiến tranh và cách mng to ra. Ông cũng là mt con người cc kỳ d thương.” 

Ông Tường tiếp cn dch thut theo phong cách riêng, truyn vào tác phm ca ông mt cá tính riêng. Ông thường nói: “Mt bn dch lý tưởng phi là mt tác phm, trong đó người dch là đng tác gi”.


“Tôi đã gi quan đim này khi dch gn 60 tác phm nước ngoài sang tiếng Vit,” ông nói vi mt nhà báo ca báo Thanh Niên. “Bám cht vào t ng không phi là trung thành mà tr thành nô l, có th đi ngược li ý tưởng chung, ch đ chung.”

Điu này đúng vi điu mà ông xem là thách thc ln nht và cũng là thành tu ln nht ca mình, đó là vic dch t tiếng Vit sang tiếng Anh tác phm thi ca t s c đin “Truyn Kiu” ca nhà thơ thế k th 19 Nguyn Du, mà ông Tường đm nhn lúc đang đ tui nhng năm 80, khi sc khe và th lc đu suy gim.

“Truyn Kiu” trước đó đã được dch nhiu ln, được xem là kit tác đnh cao ca văn hc Vit Nam, k v mt người ph n tr hy sinh bn thân đ cu gia đình. Hu hết nhng người Vit Nam có hc thc đu có th đc thuc lòng nhng dòng m đu, nói v cuc đu tranh gia tài năng và s phn.

Khi được Nhà xut bn Nhã Nam xut bn vào năm 2020 vi 3.354 dòng văn bn và gn 10 trang chú thích ca dch gi, nó mang ta đ “Kiu: Bn ca Dương Tường”.

“Đây là đnh cao nht trong hành trình ca tôi cho đến nay tui gn 90,” ông nói vi báo Thanh Niên. “Hi còn sung sc, tôi cũng mơ làm nhưng không dám. Khi mt tôi không còn đc được, vi nhiu bnh tt ca tui già, tôi quyết đnh bước vào cuc phiêu lưu cui cùng, bài kim tra cui cùng.”

B bnh zona nng, ch thy loáng thoáng hình bóng, ông nói phi liên tc tiêm thuc vào mt, thuê người đc tr làm tr lý và mua màn hình máy tính tht ln khiến công vic chm li, mi ln ch thy vài t. “Tôi mò mm, t m gõ tng ch,” ông nói. 


Nhưng ông có mt cách khác đ vượt qua s mù lòa ca mình: ông nói rng ông đã thuc lòng bài thơ đến mc có th dch được nhiu phn t trí nh.

“‘Truyn Kiu’ đã nm trong đu tôi,” ông vi mt người phng vn. “Tôi ch chuyn nó sang tiếng Anh.”


Trn Dương Tường sinh ngày 4 tháng 8 năm 1932 ti tnh Nam Đnh, min Bc Vit Nam. Cha là Trn Phúc Gia và m là Vũ Th Thơ đu buôn bán nh. Ông hc ph thông Hà Ni, ri tham gia kháng chiến chng Pháp năm 1949.

Ông là mt nhà cách mng dn thân.

Ông nói vi nhà báo Phm Tường Vân: “Cho đến nay, tôi vn nghĩ - và vn khng đnh - cuc kháng chiến chng Pháp là thi kỳ vàng son ca cách mng Vit Nam. “Nếu được sng li thi đó, tôi vn hành đng như vy, tc là b nhà gia nhp quân đi”,

Đó là thi kỳ kết hp điu mà ông tng nói là hai ch đ ln ca đi ông: cách mng và s nghip văn chương.

Ông t hc tiếng Pháp và tiếng Anh, đng thi bt đu đc nhng cun sách tìm thy các tin đn chiếm được t tay quân Pháp, th mà ông gi là “chiến li phm quan trng nht” ca chiến tranh.

Ông k: “Năm 1955, xut ngũ, tôi tiếp tc t hc thư vin. “Có th nói thư vin là trường đi hc ca tôi.”

Trong thp k tiếp theo, trong khi làm thơ, ông Tường làm vic vi tư cách là mt trong nhng phóng viên và biên tp viên đu tiên ca Thông tn xã Vit Nam, sau đó làm phiên dch viên cho mt y ban điu tra ti ác chiến tranh ca M ca chính ph khong mt thp niên. 

Thu nhp t làm thơ và làm báo không đ nuôi sng gia đình nên ông chuyn sang dch thut, cũng như bán máu ca mình vì “cơm áo go tin” như cách ông gi. 

Cách ông chn tác phm đ dch cho thy mt trí óc sôi ni, và dường như đến t mi nơi, văn hóa cao ln văn hóa thp. 

“Được biết đến rng rãi vi vic dch tác phm 'Cun theo chiu gió' sang tiếng Vit, Dương Tường đã dch rt nhiu tác phm văn hc thế gii, t 'Charlie và nhà máy sôcôla” ca Roald Dahl đến “Bc thư ca người đàn bà không quen' ca Stefan Zweig, ti 'Ci r' ca Alex Haley, ti “Alexis Zorba-Con người hoan lc” ca Nikos Kazantzakis,” Cam Nguyen, ging viên khoa Nghiên cu Nam và Đông Nam Á ti Đi hc California, Berkeley, cho biết trong mt email.

Ông tiếp tc làm thơ, đôi khi vi những th thc sáng to, và viết nhiu tác phm, một số trong đó như “Tình khúc 24”, mt bn ballad lãng mn phát hành năm 1998, đã được chuyn th thành bài hát ni tiếng.

“Mi trăn tr ln nht, khiến tôi mt ăn mt ng nht vn là thơ, ni trăn tr mun đi mi, m ra nhng hướng đi mi”, ông nói.

Nhng li nói không ngng tuôn ra, ông nói, ngay c khi ông đang ng, đôi khi đánh thc ông vào lúc na đêm vi nhng cm hng mi.

Ông nói vi mt người phng vn vào năm 2020: “Tôi vn 'ng vi con ch'. “Mt thói quen mà tôi đã có gn 60 năm. Tâm trí tôi không bao gi ngh ngơi.”


Ông Tường có v là bà Nguyn Th Trinh; mt người ch gái là Bà Trn Th Liên; hai con gái Trn Th Hương, Trn Phương Mai, mt con trai Trn Hi Âu; năm đa cháu, bn cht và mt chút 


Câu ông Tường thường trích dn nht, mà ông nói có th dùng làm văn bia ca mình, là, “Tôi đng v phe nước mt.”

Ông cho biết cm t này th hin nim tin ca ông rng tt c mi người có nghĩa v phi nhm ti nhng đau kh, yếu đui và áp bc trên thế gii, và “làm nước mt ngng chy”. 

Duong Tuong, Who Opened Western Works to Vietnamese Readers, Dies at 90, The New York Times