Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

Tranh Đinh Trường Chinh

Ngày cuối mùa hè

Người cầm hài cốt mình
Phố hoang vu
Xóm đạo mùa thu
Cách ly
Da vàng
Gánh nước
Hoàng tử Bé và giá vẽ
Một ngày ở Ukraine
tôi chèo qua ngày trong chiếc vỏ trứng
Phía xa là nhà
Hoài cổ
Nửa khuôn mặt của đêm
Chung cư khuyết
Phố mùa lễ hội
Vực khuya