Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Thiệp chúc mừng và bài thơ “Tóc Trắng và con đường mùa Thu” của Trần Mộng Tú

Tóc Trắng và con đường mùa Thu

Kính tặng nhà văn Doãn Quốc Sỹ mừng sinh nhật 100 tuổi thọ.


Tóc Ta trắng và lá Thu màu đỏ

Bầu trời trên cao mây nhẹ nhàng bay

Lưng vẫn thẳng Ta chẳng cần gậy chống

Một trăm năm coi nhẹ như một ngày


Ta vẫn một tâm Gìn Vàng Giữ Ngọc

Dòng Sông ơi Định Mệnh chảy về đâu

Khu Rừng Lau xạc xào trong trí nhớ 

Gió từ đâu thổi tạt tới phương này


Ở trước mặt có hàng cây lá đỏ

Một mình ta đi hết một con đường

Có ai đợi ở cuối đường không nhỉ

Nỗi Sầu nào coi cũng nhẹ như Mây


Image preview

Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ- Đi bộ trong sáng Thu 2022.


Ta đang bước bằng bàn chân thế kỷ

Cát bụi nào Xóa được Dấu Chân qua

Ta đã sống bằng Tình Yêu Thánh Hóa

Mình Lại Soi Mình trong mỗi sát na


Trên con đường lá mùa Thu đỏ ấy

Ông lão vừa đi vừa nhập Vào Thiền

Bước vững chãi bàn tay nhè nhẹ nắm

Cả bầu trời như chỉ của mình riêng


Tôi ngắm mãi bức tranh mùa Thu đó

Thấy lòng mình như được trải Chiếu Hoa

Cạp Điều đỏ nhuộm tôi hồng tuổi dại

Bao nhiêu năm vẫn chẳng thể phai nhòa.


Trần Mộng Tú

Viết cho ngày Dec.10, 2022.


Ghi chú: Chữ tô đậm là tên một số tác phẩm của DQS:

Gìn Vàng Giữ Ngọc

Giòng Sông Định Mệnh

Khu Rừng Lau

Sầu Mây

Dấu Chân Cát Xóa

Tình Yêu Thánh Hóa

Mình Lại Soi Mình

Vào Thiền

Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều