Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Thơ Cao Vị Khanh

Hình minh họa Wallace Chuck 

RƯỢU KHÔN CẦM
-gửi theo MT-

Ta vẫn ngồi nguyên, đối bóng im
Người đi chân nhũn có ai kềm
Chén rượu trần gian chừng đã cạn
Chần chờ chi nữa, có gì thêm?

Người đi bất chợt, thế mà hay
Rượu đã khôn cầm cứ uống say
Rồi mai đập chén vào hư ảo
Rượu của mười phương, trả lại mây

Rượu đỏ như lòng thuở mới yêu
Rót tràn theo mấy bóng đời xiêu
Ngoài kia phố thị chiều thay áo
Quán nhỏ người xanh mắt tịch liêu

Rồi miếu đền xưa cũng vắng tanh
Thơ bay lỡ vướng một điệu hành
Hàng hàng xác chữ nằm thoi thóp
Đợi lửa phần thư cháy đoạn đành

Ta với người chung một tuổi sầu
Dẫu đời kiêu hãnh giấu niềm đau
Đêm say bốc rượu cay tròng mắt
Lòng vẫn ngùi thương chuyện bể dâu

Thôi giả vờ vui đêm trắng đêm
Tay xuôi oằn mỏi thiếu vai mềm
Người đi ngoài cõi mù sương bụi
Ta đứng ngùi trông. Đâu bóng chim?


Hình minh hoạ Andreas Fenix

SẦU RU


Ru em bỏ dạ phân vân

Ru cho hết mấy lần xuân đợi chờ

Ru như chắt cả hồn thơ

Ru sao vét hết mộng mơ một đời

Ru em nhẹ lắm tình ơi

Ru em mặn lắm mùi hơi vợ chồng

Ru bằng tình suối nghĩa sông

Bằng con nước lớn nước ròng ru trăng

Bằng núi cản. Bằng đèo ngăn

Bằng xa thân thế. Bằng gần con tim

Bằng ngó chắp. Bằng tơ chằm

Bằng thiên thu ngất lịm nằm, chịu ân

Ru em từ thuở tiền thân

Từ trong hiện kiếp, từ lần mai sau


Dẫu ru mà vẫn thấy sầu!LẠC ĐIỆU


Ô hay tết đến chẳng chờ xuân 

Tuyết trắng còn băng những mấy tầng 

Một tiếng chim chiều không đủ ấm 

Đất trời chưa dậy nét thanh tân

 

Vậy đó mà tết đến thật sao 

Cõi mù còn lạc dấu đời nhau 

Bên kia biển lớn mùi tang chế 

Người có chờ nhau cuối vực sâu? 


Vậy đó mà tết đến rồi sao 

Thiên thu chẳng động chút âm hao 

Người quên chưa kịp bồi hồi nhớ 

Một chút thừa dư tự thuở nào


Má phấn hồng nhan rất hững hờ 

Làm sao không tiếc thuở xuân tơ 

Thuở mây và gió và hương sớm 

Lồng lộng không gian chẳng bến bờ


Tiếng hát còn xa tận ải quan 

Áo màu không gió cũng thôi vàng 

Trong ta còn lại đìu hiu vắng 

Lạnh chín tầng không một bóng trăng 


Vậy đó mà tết cũng đến sao 

Ai chờ cho đến cuối đời đau 

Bao nhiêu sông nước còn xa bãi 

Mù mịt dòng xanh thoáng bóng dâu


Vậy đó mà sao vui được em 

Những đời phụ bạc đã hư chìm 

Ngậm ngùi cố quận giờ xa ngải 

Gói kín dìm sâu cuối biển quên.Hình minh hoạ Alexander Krivitskiy
CỞI

 

Yêu nhau cởi hết cho nhau 

Cởi buồn cho mắt, cởi sầu cho môi 

Cởi ngầy ngật cho hương người 

Cởi rờn rợn cho bùi ngùi thịt da 

Cởi thẹn thùng cho cỏ hoa 

Cởi điếng ngất cho vào ra trọn tình

 ................................... 

Cởi hai còn lại một. 

Mình.
Hình minh hoạ Alex Fu
THI SĨ

gởi theo NTN, người thi sĩ bạc mệnh


Tôi chắc người buồn từ một thuở

Đất trời còn dậy dáng hoang sơ

Cõi trong chưa tỏ niềm trăn trở

Người hãy còn chơi một cõi mơ


Tôi biết người vui chỉ phút giây

Đáy ly rượu cặn chát men say

Những hình hư ảo xoay cuồng vội

Tắt lịm khi trời trắng bóng mây


Tôi biết những người khóc lẻ loi *

Lệ nghẽn đường tim chẹn khóe môi

Gởi trả nợ tằm vay lỡ kiếp

Gối vòng nguyệt quế ngủ quên đời


c a o v ị k h a n h


* Thanh Tâm Tuyền