Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Giới Thiệu Sách Mới

 ĐÁY TẦNG VƯỢT SÓNG

Hồi ký của Đoàn Viết Hoạt, 506 trang, Thăng Long xuất bản năm 2022.

Đầu sách có hai bài giới thiệu tác phẩm và tác giả :

  • “Đọc hồi ký của Đoàn Viết Hoạt” của Đỗ Quý Toàn

  • “Một ngày Duy Dân, một đời Duy Dân” của Đinh Quang Anh TháiTO DISTANT SHORES


Sách viết bằng Anh ngữ bởi hai tác giả Huân Phan và Tiếp Phan, 251 trang, do các tác giả xuất bản năm 2022. Đây là ký ức của một gia đình với những kinh nghiệm về chiến tranh, về cuộc vượt biển trong biến cố Sài Gòn thất thủ năm 1975 và sau đó tái định cư tại Hoa Kỷ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét