Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

GIÁO SƯ PHẠM TRỌNG LỆ QUA ĐỜI


Một văn hữu của Diễn Đàn Thế Kỷ, Giáo sư Phạm Trọng Lệ đã qua đời vào ngày 22 tháng Bảy 2022 tại nhà riêng ở Virginia, thọ 84 tuổi.


DĐTK xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến, và nguyện cầu Hương Linh GS Phạm Trọng Lệ sớm được tiêu diêu nơi Cõi Vĩnh Hằng.


Để tưởng niệm Giáo Sư Phạm Trọng Lệ, chúng tôi xin đăng dưới đây bài thơ SAY của nhà thơ Trần Mộng Tú với bản dịch sang Anh ngữ của GS. Phạm Trọng Lệ.

DĐTK

                         


      SAY

                              

                  Em vừa uống xong ly rượu

mặt em đỏ như mặt trời

tim em mặt trăng òa vỡ

bàn tay em như cành hoa

nở những đóa hoa sao nhỏ


Em đi bằng những ngón chân

mà sao không chạm mặt đất

nghê thường múa khúc dọc ngang

em bay vào vùng huyễn hoặc

                  

                  vứt áo lạnh vào góc phòng

chiếc khăn thả rơi trên đất

em thả em vào câu thơ

không làm sao ra được nữa 


Này anh, bàn tay đâu nhỉ

cho em mượn nắm được không

ngụm rượu chiều nay rót xuống

cho dòng sông thêm mênh mông


Em đỏ hay là rượu đỏ

em say hay rượu say em

cả dòng sông cũng túy lúy

cứ đòi nắm lấy tay em

                  

                  chao ôi dòng sông say rượu

dắt tay em đi tìm anh

thế nào cả hai cũng lạc


Vì tình yêu ở khúc quành.


 Trần Mộng Tú

10/08    Bản dịch tiếng Anh của PHẠM TRỌNG LỆ


DRUNK

 

I just had a goblet of wine 

my face got crimson like the sun 

my heart the exploding moon 

my hand a sprig of flowers 

blossoming into tiny stars 

 

I walked on tiptoe, somehow 

I felt I did not touch the earth 

I danced the Rainbow Skirt 

backward, forward, sideways 

and flew into the land of phantasmagory 

I tossed my coat to the corner 

and dropped my scarf on the floor 

then let myself drifted along a stream of verse 

and of it found no way out 

 

Was I red or the wine red 

was I drunk from wine, or wine infatuated with me 

the river, too, being dead drunk 

insisted on holding me 

O my! the drunken river grasped my hand 

leading me in search of you 

we both will sure get astray 

 

As love lies where the river winds. 

 

(Translated by Phạm Trọng Lệ, Virginia 6/12/08)