Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Trần Huy Bích: Câu Đối Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Cung Tiến

 (Chỉ trừ các chữ “vút, thiên tài” trong vế trước và chữ “nghệ sĩ” trong vế sau, 

tất cả các chữ khác đều từ tên các tác phẩm của nhạc sĩ Cung Tiến)Nguyệt Cầm Hoài Cảm Hương Xưa,

VÚT VÚT Tung Cánh Hạc THIÊN TÀI,

Đêm Hoa Đăng Yêu Em Mắt Biếc;


Tấu Khúc Chim Bay Hoa Nở,

Vang Vang Trời Vào Xuân NGHỆ SĨ,

Chiều Nắng Hanh Qua Xóm Thu Vàng.

Trần Huy Bích
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét