Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn


Ông NGUYỄN TUẤN KHANH


Tức là 

     nhà văn Kinh Dương Vương

     họa sĩ Rừng

     nhà thơ Dung Nham


Đã qua đời ngày 8 tháng Sáu, 2022

Tại California – Hoa Kỳ

Hưởng thọ 81 tuổi.


Diễn Đàn Thế Kỷ xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh ông Nguyễn Tuấn Khanh được sớm tiêu diêu nơi miền Cựu Lạc.


DĐTK


Chân dung tự hoạ – tranh hoạ sĩ Rừng. 1971Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét