Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

SÁCH MỚI NHẬN

Diễn Đàn Thế Kỷ vừa nhận được các sách do tác giả hoặc nhà xuất bản gửi tặng sau đây :

Vũ Mạn Tạp Lục Thư, nguyên văn chữ Hán của Ôn Khê Nguyễn Tấn, xuất bản lần đầu năm 1898,
do Nguyễn Đức Cung sưu tầm, khảo cứu, dịch và chú giải, 526 trang,
do nhà xuất bản Hà Nội ấn hành.

Mẹ, tập truyện và bút ký của Ngự Thuyết, 444 trang, Diễn Đàn Thế Kỷ xuất bản.

Kiều Chinh Nghệ Sĩ Lưu Vong, hồi ký của tài tử điện ảnh Kiều Chinh, 494 trang,
Văn Học Press xuất bản 2021.

Thơ Con Cóc và Những Vấn Đề Khác của Nguyễn Hưng Quốc, 356 trang, do Lotus Media xuất bản,
từ ấn bản mới với một số sửa chữa của cuốn Thơ, v.v…và v.v…, 1996,
và một số trích đoạn từ hai cuốn Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, 1988, và Nghĩ về thơ, 1989.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét