Home

THƯ NGỎ

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Trân Văn (VOA): Cuộc chiến ‘không thắng không về’ giờ ra sao?

T ch đo “đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng” (1), ri leo lên cao hơn, buc mi phường xã phi là mt... “pháo đài” (2), ông Phm Minh Chính – Th tướng kiêm Trưởng Ban Ch đo phòng, chng dch COVID ca Vit Nam gi đã t xung chân thang: Phi sng chung lâu dài vi dch bnh, không th khng chế tuyt đi (3)...

Khi thú nhn như thế, không rõ ông Chính có nghĩ gì đến “Phong trào thi đua đc bit” mà ông – người kiêm c vai Ch tch Hi đng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát đng cách nay khong na tháng (14/8/2021): C nước đoàn kết, chung sc, đng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đi dch COVID-19 (4) – hay không?

Đc bit là khi thú nhn như thế, đã... xung thang nhưng trong 11 điu mà theo ông Chính là h thng công quyn phi lưu ý thì gii pháp... vn thế, không có gì mi và chng có gì c th. Dân chúng vn phi là... chiến sĩ. Quân đi, công an vn phi thc thi cách ly người vi người, nhà vi nhà, xã phường vi xã phường,...

Đến gi ai cũng có th thy... chiến lượtruy vết, cách ly, cô lp xem vaccine ch là nhân t th yếu gây ra hu qu thế nào cho c kinh tế ln dân sinh và TP.HCM chính là ví d minh ha rõ nht. Đoàn quân “không thng không v” (5), va được đưa vào trn đ... phát tt c mi th đến tn tay dân đã b mc tiêu, chuyn sang “đi chơ h” – khiêm tn hơn rt nhiu - nhưng vn không thành công nên... rút lui chiến thut, nhường mt trn cho lc lượng shipper (6). Vic biến TP.HCM thành chiến trường đ th nghim t chiến lược đến các chiến thuphòng, chng gic COVID-19 là lý do, du phong ta đã hơn ba tháng (dài hơn c Vũ Hán, Trung Quc) nhưng s ca nhim, s ca t vong không gim.

Đến gi, Th tướng và các viên chc hu trách t trung ương đến đa phương mi ch chng t h... hu khu, vô mưu! Dân chúng TP.HCM đang tr giá cho điu đó: Chết vì COVID-19, kit sc và bn lon bi thiếu thn đ th t thc phm cho đến các vt dng thiết yếu không th hình dung ngày mai ra sao, kit qu v tài chính...

Bi... hu khu, vô mưnên không ai tin vào nhng tuyên b kiu như bo đm an sinh xã hi, cung cp kp thi lương thc, thc phm và các dch v thiết yếu, không đ bt c người dân nào thiếu ăn, thiếu mc, thành ra mi ln h thng công quyn áp dng chiến thut mi, bt k COVID-19 đang ni sinh, dân chúng vn chp nhn nguy cơ phơi nhim, đ ra đường đ mua sm, tích tr. Nhng ngày va qua, trên mng xã hi có khá nhiu video clip ghi li cnh dân chúng khu vc nào đó dt díu nhau đến UBND phường nào đó, qun nào đó đ cht vn ti sao không nhn được cu tr như các viên chc hu trách đã tuyên b (7).

Hu khu, vô mưu không ch hi dân. Ví d da vào ch trương ca h thng chính tr, h thng công quyn, các tuyên b ca Th tướng, khi thc hin chuyên đ Chng virus tin đc xuyên tc phòng chng dch Covid-19 cho chương trình Đi diphát sóng hôm 18/8/2021VTV dõng dc khng đnh: Sng chung vi dch COVID-19 là ging điu ca đi tượng rp tâm chng phá (phút 34:00 – 35:00). Mười ngày sau, nhn ra hot đng phòng, chng dch COVID-19 đang đi t tht bi này đến tht bi khác, Th tướng đi ging: Phi sng chung lâu dài vi dch bnh và nghim nhiên tr thành mt trong nhng... đi tượng xuyên tc kích đng, chia r như VTV lên án (8).

***

Ông Phm Minh Chính đã đi ging nhưng đng tác xung thang dường như không phi vì dân, cũng chng phi vì dch. Có v như ông xung thang vì s... ngã. Thành ra tuyên b không th khng chế tuyt đi COVID-19 không đi kèm bt kỳ chiến thut – gii pháp nào kh thi và h thng công quyn các đa phương vn thn nhiên leo thang như trước...

Truy vết, cách ly, cô lp theo kiu “đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng” vn được tiến hành khp nơi dù đó là nguyên nhân gia tăng lây nhim, nhân viên y tế kit sc, h thng y tế quá ti. Thiên h chưa hết sng st vì Ngh An, các viên chc hu trách đa phương cy ca thông gió, đt nhp vào tư gia mt ph n b nhim COVID-19, phá ca phòng riêng, dùng bt cun bà li, mang vào khu cách ly (9)... thì đã sng s vì ti Cà Mau, Ch tch phường 1, thành ph Cà Mau ra lnh cưỡng bc mt người đàn ông 49 tui, đem ông nht vào khu cách ly tp trung ch vì ông... không hp tác ly mu test sàng lc trong cng đng (10)...

Chú thích

(1) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-COVID19/442573.vgp

(2) https://vnexpress.net/quan-doi-chu-tri-lo-luong-thuc-cho-tp-hcm-4343622.html

(3) https://vneconomy.vn/thu-tuong-xac-dinh-song-chung-lau-dai-voi-dich-khong-the-khong-che-tuyet-doi.htm

(4) https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847912-388

(5) https://tuoitre.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-phan-van-giang-day-la-tran-chien-khong-thang-khong-ve-20210823165825722.htm

(6) https://zingnews.vn/de-xuat-25000-shipper-duoc-hoat-dong-lien-quan-huyen-tphcm-post1256324.html

(7) https://www.facebook.com/104254281167149/posts/378681727057735/

(8) https://www.youtube.com/watch?v=4sqHn3_2zX8&ab_channel=CôngđoànngànhNôngnghipHưngYên

(9) https://www.facebook.com/100002755938991/posts/3956971707737988/

(10) http://baocamau.com.vn/tin/cuong-che-cach-ly-tap-trung-nguoi-dan-ong-khong-chap-hanh-xet-nghiem-covid-19-70098.html