Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Thân gửi văn hữu và bạn đọc
DIỄN ĐÀN THẾ KỶ

Hôm nay chúng tôi có một tin tức mới gửi đến các bạn.

Diễn Đàn Thế Kỷ, ra mắt độc giả từ năm 2010, đến nay đã được 11 năm, suốt thời gian ấy bài vở luôn luôn đến với độc giả đều đặn hàng ngày. Hiện nay, vì các lý do khách quan lẫn chủ quan, nhịp độ ấy không còn thích hợp nữa, chúng tôi quyết định đưa bài vở lên diễn đàn mỗi tuần một lần, vào ngày Thứ Sáu. Nội dung bài vở cũng gần như cũ, gồm các mục thời sự, nghiên cứu và văn học.

Xin kính báo cùng quý văn hữu và độc giả.

DĐTK