Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

Hoàng Xuân Sơn: Thu Cận Kề

Bức hoạ Sun Flowers, Vincent  Van Gogh , MET 

Bây giờ vàng trải khuyên âu
chợt nghe đóm tuổi chín mầu như lai
tiết thu nghi dựa một vài
gợn hiu hắt của xương vai hồng trần
giọt vàng rụng nắng ngoài sân
rồi nâu hết cả một lần hiên chi
áo ai lay nhẹ hàng quỳ
còn mơ vàng thổ từ bi nhạc tình
một mầu tiếng hát lung linh
để mùa yêu vội lóa hình man phương

h o à n g x u â n s ơ n
Song cửu, lập thu năm 21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét