Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

CHIA BUỒN


Nhận được tin buồn

Anh PHAN QUỐC SƠN

Pháp danh PHỔ SIÊU

Trong thời gian hai thập niên trước đã từng đóng góp những bài vở giá trị về Sử học cho tạp chí Thế Kỷ 21

Đã qua đời vào ngày 18 tháng Năm, 2021

Tại Orange County, California

Thọ 70 tuổi.

Diễn Đàn Thế Kỷ và văn hữu xin chân thành chia buồn cùng chị Phan Quốc Sơn nhũ danh Monique Lâm và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Phổ Siêu Phan Quốc Sơn sớm tiêu diêu nơi Cõi Phật.

Tòa soạn Diễn Đàn Thế Kỷ và Văn Hữu

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét