Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

Trần Mộng Tú: Tiễn Nguyễn Huy Thiệp

Có ở với văn chương
Mới biết văn chương bạc
Đã sống với văn chương
Yêu tận cùng nỗi chết

Văn như Muối Của Rừng
Nên rưng rưng nước mắt
Người Thợ Xẻ Sang Sông
Lịch Sử
như Kiếm Sắc

Nhà văn đó đã chết
Hình như ngày hôm qua
Phẩm tiết nào lưu lại
Cho người đời xót xa

Vàng lửa nào đang cháy
Tiễn người đi hôm nay
Những ngọn gió Hua Tát
Có lạnh ai, bàn tay?

Tôi thắp một nén nhang
Thổi hương về bên đó
Đốm lửa nhỏ nhoi đỏ
Như lệ trong mắt ai

Tôi thả một bông hoa
Xuống mặt hồ tĩnh lặng
Nhờ Con Gái Thủy Thần
Vớt tặng người mới tới.

tmt
3-20-2021

Những chữ nghiêng đậm là tên Các Truyện Ngắn của NHT.